thần hoàng full audio

6 2
Truyện Huyền Huyễn
Giới thiệu: Cái gì gọi là Thần Hoàng? Vũ nội lục hợp bát hoang vô địch, thập phương trăm vạn thế giới đứng đầu. Tông Thủ nhất mộng, xuyên qua đến vạn năm phía trước, sở gặp phải chính…
[Dịch] Thần Hoàng 87 end

[Dịch] Thần Hoàng