[Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ
 1. Home
 2. Truyện Đô Thị
 3. [Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ
Avatar Of Nguyễn Huy Nguyễn Huy 2 tháng trước

[Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ

Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ truyện kể về ngày kia Kim sắc quang vũ buông xuống, cả Địa Cầu đều bị cải biến, Zombies hoành hành, thú biến dị ẩn hiện, vô số giống loài khủng bố xuất hiện. Vương Song đã thức tỉnh dị năng của mình , ở thế giới hỗn loạn này hoành không xuất thế, thôn phệ thiên phú, thôn phệ chư thiên, bước lên con đường vĩnh hằng!

Review Truyện

Cảm nhận: Đầu tiên theo kinh nghiệm tu đạo của huy bộ này cơ bản cũng tạm, kết hợp đa thể loại: Mạt thế, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Vô Hạn Lưu…

 • Cốt truyện phần mạt thế thì giống Thần Ma Hệ Thống, Phần tiên hiệp thì theo mô típ của Già Thiên.
 • Trong đó có MƯỢN 1 vài nhân vật rấ nổi tiếng: Vương Lâm (Tiên Nghịch), Thạnh Hạo (Thế Giới Hoàn Mỹ), Tiêu Viêm (Đấu Phá Thương Khung) và nhìu nv khác để đưa vào tác phẩm này.

CTV: Đình Huy edit dịch lại
Đa tạ – bạn muốn đọc truyện vui Bình luận ở dưới để được ƯU Tiên nhé

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Đô Thị, Truyện Dị Năng Tác giả: Phong Vũ Thần Thoại Giọng đọc: Hà Thu Số tập: 99 end Cập nhật: 08/07/2024 Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 2 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 3 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 4 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 5 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 6 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 7 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 8 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 9 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 10 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 11 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 12 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 13 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 14 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 15 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 16 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 17 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 18 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 19 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 20 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 21 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 22 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 23 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 24 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 25 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 26 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 27 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 28 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 29 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 30 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 31 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 32 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 33 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 34 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 35 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 36 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 37 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 38 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 39 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 40 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 41 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 42 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 43 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 44 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 45 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 46 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 47 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 48 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 49 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 50 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 51 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 52 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 53 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 54 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 55 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 56 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 57 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 58 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 59 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 60 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 61 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 62 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 63 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 64 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 65 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 66 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 67 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 68 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 69 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 70 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 71 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 72 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 73 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 74 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 75 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 76 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 77 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 78 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 79 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 80 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 81 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 82 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 83 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 84 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 85 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 86 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 87 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 88 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 89 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 90 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 91 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 92 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 93 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 94 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 95 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 96 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 97 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 98 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện
 • Tập 99 Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

78 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Phong Vũ Thần Thoại
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Bình luận gần đây

https://audiosite.net
Tất cả bộ truyện các thành viên yêu cầu sắp hoàn tất...hiện tại trống lịch nhé :). Các bạn có gửi yêu cầu bộ truyện nào? trực tiếp tại mục bình luận để tụn mình xếp lịch trong thời gian tới.Xin Chân thành cảm ơn...^.^
https://audiosite.net
Cập nhật chương 1800 đến 2527 audio nhé chư vị đạo hữu...!^^!
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
haizz lục thiếu du a... !
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
lưu tủ truyện :)
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
hay hay
https://audiosite.net
Chuong Trần 2 tháng trước
Cám ơn tác giả và Mc Truyện thật là hay
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Chào bạn...Mình kiểm tra các đường link vẫn nghe bình thường bạn nhé ^^!Bạn vui lòng bớt chút thời gian 3s đăng ký để nghe cùng các hội viện khác nhé, ngay cả khi bạn đang nghe mất mạng vẫn có thể nghe hết tập nhé...!Đa Tạ ^^!
https://audiosite.net
Lâm Huy 2 tháng trước
Sao truyện này không nghe đc vậy
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Đã fix lại audio nhé bạn :)Cảm ơn bạn thông báo ...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Cập nhật tập mới nhất rùi nhé bạn :)
https://audiosite.net
Mr.Tuân 3 tháng trước
Ra tiếp đi ad ơi.
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Nếu có giọng khác thì đổi được bạn nhé...!