Phong Vũ Thần Thoại

3 2
Truyện Đô Thị
Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ truyện kể về ngày kia Kim sắc quang vũ buông xuống, cả Địa Cầu đều bị cải biến, Zombies hoành hành, thú biến dị ẩn hiện, vô số giống loài khủng bố xuất…
[Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ 99 end

[Dịch] Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ