Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu
 1. Home
 2. Truyện Huyền Huyễn
 3. Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu
Avatar Of Mc: Hà Thu MC: Hà Thu 4 tháng trước

Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu

Giới thiệu: Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu là truyện huyền huyễn được tác giả viết theo lối luôn huyền ảo, hài hước và sáng tạo. “Cực Sơn hô hấp pháp đơn giản hoá bên trong. . . Đơn giản hoá thành công. . . Cực Sơn hô hấp pháp → hô hấp!”

Trần Phỉ hít sâu một hơi.

“Cực Sơn hô hấp pháp điểm kinh nghiệm +1.”

Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu của tác giả Nỗ Lực Cật Ngư.
Giọng đọc: MC HÀ Thu mời quý vị các bạn cùng đón nghe truyện
Đa tạ – bạn muốn đọc truyện vui lòng Bình luận ở dưới để được ƯU Tiên nhé !

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Đang ra Thể loại: Truyện Huyền Huyễn, Truyện Hệ Thống Tác giả: Nỗ Lực Cật Ngư Giọng đọc: Hà Thu Số tập: 77 Cập nhật: 25/03/2024 Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 2 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 3 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 4 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 5 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 6 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 7 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 8 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 9 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 10 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 11 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 12 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 13 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 14 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 15 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 16 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 17 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 18 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 19 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 20 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 21 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 22 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 23 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 24 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 25 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 26 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 27 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 28 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 29 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 30 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 31 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 32 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 33 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 34 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 35 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 36 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 37 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 38 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 39 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 40 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 41 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 42 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 43 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 44 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 45 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 46 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 47 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 48 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 49 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 50 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 51 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 52 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 53 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 54 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 55 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 56 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 57 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 58 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 59 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 60 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 61 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 62 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 63 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 64 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 65 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 66 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 67 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 68 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 69 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 70 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 71 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 72 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 73 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 74 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 75 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 76 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện
 • Tập 77 Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

165 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Nỗ Lực Cật Ngư
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip→Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo→Yêu cầu truyện / Ưu Tiên♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !