Thất Nguyệt Vị Thì

2 2
Truyện Huyền Huyễn
Nhưng mà ở thế giới này có một thứ tên là ‘dị thuật’, có thể nhanh chóng tăng lên thực lực, đạt được sức mạnh siêu cường, chỉ là tu luyện loại ‘dị thuật’ này, sẽ phải trả cái…
[Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân 181 End

[Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân