[Dịch] Bất Hủ Đan Thần
 1. Home
 2. Đan Đạo
 3. [Dịch] Bất Hủ Đan Thần
Avatar Of Mc: Hà Thu MC: Hà Thu 7 ngày trước

[Dịch] Bất Hủ Đan Thần

Đọc và Nghe truyện Audio Bất Hủ Đan Thần truyện đọc kha khá cuốn… Cửu Châu thập đại đan đạo đại sư đỉnh phong nhất tồn tại, luyện hóa Cửu Châu đệ nhất thần khí hư không âm dương đỉnh ngoài ý muốn bị mười ba Đạo Hư không âm dương cướp tiêu diệt…

 • Nhờ bí mật chính thức của Cửu Châu đệ nhất Thần khí mà trọng sinh, nhưng không nghĩ tới chính là…
 • Trọng sinh vào một kẻ đứng đầu Tứ đại hại Vân Ca Thành, Vân Ca Thành đệ nhất quần là áo lượt.
 • Từ đó về sau, một truyền kỳ mới bắt đầu…

Truyện được đã edit lại qua giọng đọc Hà Thu
Đa tạ – bạn muốn đọc truyện vui lòng Bình luận ở dưới để được ƯU Tiên nhé !

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Đan Đạo, Truyện Huyền Huyễn Tác giả: Thắng Kỷ Giọng đọc: Hà Thu Số tập: 105 end Cập nhật: 16/05/2024 Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 2 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 3 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 4 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 5 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 6 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 7 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 8 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 9 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 10 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 11 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 12 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 13 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 14 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 15 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 16 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 17 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 18 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 19 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 20 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 21 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 22 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 23 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 24 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 25 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 26 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 27 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 28 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 29 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 30 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 31 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 32 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 33 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 34 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 35 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 36 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 37 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 38 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 39 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 40 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 41 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 42 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 43 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 44 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 45 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 46 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 47 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 48 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 49 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 50 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 51 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 52 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 53 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 54 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 55 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 56 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 57 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 58 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 59 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 60 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 61 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 62 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 63 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 64 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 65 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 66 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 67 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 68 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 69 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 70 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 71 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 72 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 73 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 74 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 75 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 76 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 77 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 78 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 79 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 80 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 81 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 82 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 83 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 84 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 85 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 86 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 87 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 88 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 89 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 90 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 91 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 92 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 93 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 94 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 95 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 96 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 97 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 98 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 99 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 100 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 101 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 102 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 103 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 104 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 105 [Dịch] Bất Hủ Đan Thần - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

54 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Thắng Kỷ
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip→Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo→Yêu cầu truyện / Ưu Tiên♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !