Siêu Cấp Chiến Thần Lâm Thiệu Huy
 1. Home
 2. Truyện Ngôn Tình
 3. Siêu Cấp Chiến Thần Lâm Thiệu Huy
Avatar Of Ctv: Nga Vy CTV: Nga Vy 12 tháng trước

Siêu Cấp Chiến Thần Lâm Thiệu Huy

Giới thiệu: Truyện Siêu Cấp Chiến Thần – Lâm Thiệu Huy kể về ba năm trước, vì báo ân, Lâm Thiệu Huy chấp nhận ở rể, bị sỉ nhục, bị khinh thường. Nhưng bây giờ anh không muốn cố gắng thêm nữa. Ông vua thế giới ngầm đã trở lại.

Đọc và nghe truyện Siêu Cấp Chiến Thần – Lâm Thiệu Huy của tác giả Thanh Mộc truyện hay theo yêu cầu.
Truyện đã edit dịch lại mời quý vị cùng đón nghe truyện qua giọng đọc: Mc: Như Quỳnh
Mong được sự ủng hộ của các bạn !!!

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Đang ra Thể loại: Truyện Ngôn Tình, Đọc Truyện Đêm Khuya Tác giả: Thanh Mộc Giọng đọc: Nga Vy Số tập: 168 Cập nhật: 25/03/2024 Số chương: 1 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 2 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 3 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 4 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 5 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 6 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 7 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 8 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 9 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 10 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 11 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 12 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 13 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 14 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 15 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 16 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 17 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 18 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 19 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 20 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 21 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 22 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 23 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 24 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 25 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 26 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 27 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 28 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 29 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 30 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 31 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 32 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 33 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 34 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 35 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 36 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 37 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 38 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 39 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 40 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 41 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 42 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 43 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 44 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 45 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 46 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 47 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 48 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 49 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 50 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 51 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 52 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 53 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 54 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 55 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 56 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 57 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 58 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 59 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 60 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 61 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 62 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 63 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 64 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 65 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 66 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 67 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 68 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 69 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 70 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 71 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 72 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 73 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 74 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 75 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 76 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 77 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 78 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 79 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 80 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 81 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 82 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 83 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 84 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 85 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 86 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 87 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 88 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 89 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 90 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 91 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 92 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 93 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 94 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 95 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 96 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 97 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 98 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 99 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 100 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 101 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 102 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 103 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 104 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 105 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 106 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 107 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 108 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 109 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 110 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 111 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 112 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 113 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 114 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 115 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 116 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 117 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 118 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 119 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 120 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 121 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 122 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 123 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 124 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 125 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 126 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 127 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 128 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 129 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 130 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 131 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 132 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 133 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 134 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 135 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 136 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 137 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 138 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 139 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 140 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 141 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 142 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 143 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 144 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 145 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 146 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 147 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 148 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 149 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 150 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 151 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 152 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 153 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 154 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 155 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 156 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 157 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 158 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 159 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 160 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 161 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 162 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 163 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 164 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 165 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 166 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 167 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 168 Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full

DANH SÁCH CHƯƠNG

189 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Thanh Mộc
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Bình luận gần đây

https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
haizz lục thiếu du a... !
https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
lưu tủ truyện :)
https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
hay hay
https://audiosite.net
Chuong Trần 1 tháng trước
Cám ơn tác giả và Mc Truyện thật là hay
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Chào bạn...Mình kiểm tra các đường link vẫn nghe bình thường bạn nhé ^^!Bạn vui lòng bớt chút thời gian 3s đăng ký để nghe cùng các hội viện khác nhé, ngay cả khi bạn đang nghe mất mạng vẫn có thể nghe hết tập nhé...!Đa Tạ ^^!
https://audiosite.net
Lâm Huy 2 tháng trước
Sao truyện này không nghe đc vậy
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Đã fix lại audio nhé bạn :)Cảm ơn bạn thông báo ...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Cập nhật tập mới nhất rùi nhé bạn :)
https://audiosite.net
Mr.Tuân 2 tháng trước
Ra tiếp đi ad ơi.
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Nếu có giọng khác thì đổi được bạn nhé...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Đã cập nhập tính năng tua và hẹn giờ nhé bạncảm ơn bạn đã góp ý
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 4 tháng trước
Đã có nhé bạn ...!bạn ấn đổi giọng đọc rùi nghe nhéCảm ơn bạn...!