Siêu Cấp Chiến Thần – Lâm Thiệu Huy
 1. Home
 2. Truyện Ngôn Tình
 3. Siêu Cấp Chiến Thần – Lâm Thiệu Huy
Avatar Of Ctv: Nga Vy CTV: Nga Vy 4 tuần trước

Siêu Cấp Chiến Thần – Lâm Thiệu Huy

Giới thiệu: Truyện Siêu Cấp Chiến Thần – Lâm Thiệu Huy kể về ba năm trước, vì báo ân, Lâm Thiệu Huy chấp nhận ở rể, bị sỉ nhục, bị khinh thường. Nhưng bây giờ anh không muốn cố gắng thêm nữa. Ông vua thế giới ngầm đã trở lại.

Đọc và nghe truyện Siêu Cấp Chiến Thần – Lâm Thiệu Huy của tác giả Thanh Mộc truyện hay theo yêu cầu.
Truyện đã edit dịch lại mời quý vị cùng đón nghe truyện qua giọng đọc: Mc: Như Quỳnh
Mong được sự ủng hộ của các bạn !!!

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Đang ra Thể loại: Truyện Ngôn Tình, Mê Đọc Truyện Đêm Khuya Tác giả: Thanh Mộc Số Tập: 1 Tập/9 chương

Nghe truyện audio

 • Tập 1Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 2Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 3Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 4Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 5Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 6Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 7Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 8Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 9Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 10Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 11Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 12Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 13Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 14Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 15Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 16Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 17Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 18Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 19Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 20Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 21Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 22Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 23Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 24Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 25Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 26Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 27Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 28Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 29Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 30Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 31Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 32Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 33Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 34Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 35Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 36Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 37Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 38Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 39Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 40Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 41Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 42Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 43Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 44Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 45Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 46Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 47Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 48Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 49Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 50Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 51Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 52Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 53Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 54Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 55Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 56Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 57Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 58Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 59Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 60Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 61Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 62Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 63Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 64Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 65Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 66Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 67Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 68Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 69Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 70Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 71Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 72Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 73Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 74Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 75Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 76Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 77Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 78Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 79Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 80Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 81Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 82Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 83Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 84Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 85Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 86Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 87Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 88Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 89Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 90Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 91Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 92Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 93Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 94Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 95Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 96Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 97Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 98Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 99Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 100Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 101Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 102Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 103Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 104Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 105Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 106Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 107Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 108Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 109Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 110Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 111Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 112Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 113Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 114Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 115Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 116Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 117Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 118Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 119Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 120Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 121Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 122Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 123Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 124Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 125Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 126Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 127Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 128Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 129Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 130Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 131Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 132Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 133Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 134Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 135Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 136Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 137Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 138Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 139Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 140Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 141Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 142Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 143Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 144Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 145Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 146Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 147Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 148Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 149Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 150Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 151Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 152Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 153Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 154Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 155Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 156Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 157Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 158Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 159Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 160Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 161Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 162Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 163Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 164Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 165Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 166Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 167Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full
 • Tập 168Siêu Cấp Chiến Thần Audio Full

MỚI CẬP NHẬT

DANH SÁCH Tập

12 lượt xem | 0 bình luận
Đề xuất cho bạn
Sói Vương Bất Bại

Sói Vương Bất Bại

1 tháng trước
Chiến Long Quân Trở Lại

Chiến Long Quân Trở Lại

1 tháng trước
Một Điếu Thuốc

Một Điếu Thuốc

2 tháng trước
Sống vì Nhau (HE)

Sống vì Nhau (HE)

3 tháng trước
Yêu Là Vì Nhau (HE)

Yêu Là Vì Nhau (HE)

3 tháng trước

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip →Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo →Yêu cầu truyện / Ưu Tiên ♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !