Chuyện

Chuyện có nét nghĩa đầu tiên là “sự việc được kể lại” . Nó không được hay như TRuyện vì đơn giản họ không phải Tác Giả. Nhưng bù lại chân thực do người kể chuyện tự mình trải qua.