[Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế
 1. Home
 2. Truyện Hệ Thống
 3. [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế
Avatar Of Mc: Hà Thu MC: Hà Thu 2 tháng trước

[Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế

Trái đất đã thay đổi mạnh mẽ, nguồn khí được hồi sinh, và ngày tận thế sắp đến. Đường Vũ thậm chí còn có được hệ thống lãnh thổ “Lãnh Địa Tại Mạt Thế” , triệu hồi mạnh mẽ, chế tạo trang bị, canh tác lãnh thổ, xây dựng quy tắc … Đây là một thảm họa và là sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới, không cẩn thận, lãnh địa của hắn liền trở thành người sống sót trong lòng hướng tới chi địa; bất tri bất giác, hắn biên chế trang bị bình xét cấp bậc đã thành tận thế chủ lưu; bỗng nhiên thu tay, hắn đã đứng ở thời đại ngăn cách điểm; tóm lại, đây là một cái từ tận thế sơ hỗn loạn vô tự, dần dần diễn sinh ra tận thế độc hữu trật tự cố sự, ân, đại khái. .

Review Truyện

Cấp bậc trong truyện:

 • – Giác Tỉnh Giai:
  + Điện Cơ Cảnh: Nhất Trọng – Ngũ Trọng
  + Tố Thể Cảnh: Lục Trọng – Cửu Trọng
  + Ngưng Nguyên Cảnh: Thập Trọng – Thập Nhị Trọng
  + Viên Mãn Cảnh: Thập Tam Trọng
  – Siêu Phàm Giai:
  + Siêu Phàm Nhất Giai: Cần tu luyện giả mở rộng và lắp đầy Nguyên Lực Trì (phổ thông Siêu Phàm). Khi Nguyên Lực Trì đầy thì cần ngưng tụ Hạch Tâm Nguyên Lực (thâm niên Siêu Phàm) . Tối đa ngưng tụ được 9 cái Hạch Tâm Nguyên Lực (Hạch Tâm càng nhiều thì càng mạnh), ít nhất 3 cái Hạch Tâm.
  + Siêu Phàm Nhị Giai (cần dung hợp ít nhất 3 cái Hạch Tâm để lên Siêu Phàm Nhị Giai, dung hợp càng nhiều Hạch Tâm thì càng mạnh): Đi nhục thân một đạo, nhưng Tích Huyết Trùng Sinh. Đi năng lượng một đạo, nhưng nguyên tố hóa. Mà một đầu cuối cùng con đường, thì tinh thần bất diệt.
  + Siêu Phàm Tam Giai:
  – Thánh Giai…

CTV: Đình Huy edit dịch lại
Truyện đã hoàn thành nhé các đạo hữu..!
Đa tạ – bạn muốn đọc truyện vui Bình luận ở dưới để được ƯU Tiên nhé

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Hệ Thống, Truyện Đô Thị Tác giả: Bút Mặc Chỉ Kiện Giọng đọc: Hà Thu Số tập: 151 end Cập nhật: 08/07/2024 Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 2 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 3 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 4 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 5 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 6 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 7 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 8 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 9 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 10 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 11 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 12 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 13 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 14 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 15 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 16 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 17 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 18 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 19 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 20 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 21 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 22 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 23 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 24 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 25 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 26 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 27 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 28 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 29 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 30 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 31 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 32 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 33 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 34 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 35 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 36 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 37 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 38 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 39 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 40 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 41 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 42 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 43 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 44 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 45 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 46 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 47 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 48 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 49 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 50 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 51 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 52 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 53 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 54 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 55 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 56 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 57 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 58 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 59 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 60 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 61 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 62 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 63 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 64 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 65 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 66 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 67 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 68 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 69 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 70 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 71 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 72 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 73 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 74 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 75 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 76 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 77 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 78 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 79 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 80 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 81 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 82 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 83 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 84 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 85 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 86 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 87 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 88 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 89 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 90 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 91 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 92 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 93 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 94 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 95 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 96 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 97 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 98 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 99 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 100 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 101 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 102 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 103 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 104 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 105 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 106 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 107 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 108 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 109 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 110 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 111 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 112 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 113 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 114 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 115 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 116 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 117 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 118 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 119 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 120 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 121 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 122 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 123 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 124 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 125 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 126 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 127 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 128 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 129 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 130 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 131 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 132 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 133 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 134 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 135 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 136 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 137 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 138 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 139 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 140 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 141 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 142 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 143 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 144 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 145 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 146 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 147 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 148 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 149 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 150 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện
 • Tập 151 [Dịch] Lãnh Địa Tại Mạt Thế - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

163 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Bút Mặc Chỉ Kiện
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Bình luận gần đây

https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
haizz lục thiếu du a... !
https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
lưu tủ truyện :)
https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
hay hay
https://audiosite.net
Chuong Trần 1 tháng trước
Cám ơn tác giả và Mc Truyện thật là hay
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Chào bạn...Mình kiểm tra các đường link vẫn nghe bình thường bạn nhé ^^!Bạn vui lòng bớt chút thời gian 3s đăng ký để nghe cùng các hội viện khác nhé, ngay cả khi bạn đang nghe mất mạng vẫn có thể nghe hết tập nhé...!Đa Tạ ^^!
https://audiosite.net
Lâm Huy 2 tháng trước
Sao truyện này không nghe đc vậy
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Đã fix lại audio nhé bạn :)Cảm ơn bạn thông báo ...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Cập nhật tập mới nhất rùi nhé bạn :)
https://audiosite.net
Mr.Tuân 2 tháng trước
Ra tiếp đi ad ơi.
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Nếu có giọng khác thì đổi được bạn nhé...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Đã cập nhập tính năng tua và hẹn giờ nhé bạncảm ơn bạn đã góp ý
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 4 tháng trước
Đã có nhé bạn ...!bạn ấn đổi giọng đọc rùi nghe nhéCảm ơn bạn...!