Chí Tôn Kiếm Hoàng
 1. Home
 2. Truyện Kiếm tu
 3. Chí Tôn Kiếm Hoàng
Avatar Of Nguyễn Huy Nguyễn Huy 2 tháng trước

Chí Tôn Kiếm Hoàng

Giới thiệu: Lâu lém đình huy mới kiếm được bộ Kiếm Tu cho các đạo hưu thích Tu Kiếm, Truyện Chí Tôn Kiếm Hoàng bút lực tác giả cũng khá ổn tuy nhiên cho cover nên nhiều bạn chê đình đã edit dịch lại 1 chút,  nhân vật chính Tần Mặc hắn là kẻ Trọng sinh lại trải qua thăm trầm cuộc sống ròng rã 60 năm mang danh hiệu phế tài nhưng thực tế main bị phong ấn nguyền rủa do mang trong mình thể chất nghịch thiên Đấu Chiến thánh thể…. vì muốn tìm cơ hội sống lại người yêu và em gái hắn đã tìm đến Hồn Tôn ( 1 chí tôn am hiểu bói toán, thôi diễn tiên cơ ) nhưng kết quả công dã tràng haizz… main Tần Mặc đã chán nãn về cố hương nơi Tần Gia nhảy xuống Di Đà sơn đỉnh kết quả không chết đã trọng sinh về năm 14 tuổi mở ra trói buộc thiên địa phá vỡ gong xiền Đấu Chiến thánh thể nhấc lên một hồi kinh động thiên cổ thủy triều.

CTV: Đình Huy edit dịch được thực qua giọng đọc Hà Thu
Truyện đã bắt kịp tác giả nhé các đạo hữu..!
Lưu ý: Đây là truyện main chưa bao giờ tu luyện nhé các đạo hưu, nhưng dựa vào nỗ lực bản thân mà có thể tham gia vào Dong Bình Đoàn,
có thể về kiên nghị, khả năng trí tuệ, thông minh main không kém 1 thiên kiêu nào, 1  kẻ phàm nhân và có thể gặp 1 được Chí Tôn
( suốt 30 hắn đi tìm tung tích của Chí Tôn trong khi đó hắn chỉ là phàm nhân )
Đa tạ – bạn muốn đọc truyện vui Bình luận ở dưới để được ƯU Tiên nhé

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Đang ra Thể loại: Truyện Kiếm tu, Truyện Hay, Truyện Huyền Huyễn Tác giả: Bán Bộ Thương Tang Giọng đọc: Hà Thu Số tập: 184 Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 2 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 3 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 4 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 5 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 6 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 7 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 8 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 9 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 10 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 11 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 12 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 13 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 14 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 15 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 16 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 17 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 18 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 19 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 20 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 21 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 22 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 23 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 24 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 25 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 26 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 27 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 28 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 29 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 30 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 31 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 32 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 33 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 34 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 35 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 36 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 37 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 38 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 39 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 40 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 41 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 42 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 43 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 44 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 45 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 46 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 47 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 48 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 49 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 50 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 51 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 52 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 53 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 54 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 55 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 56 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 57 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 58 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 59 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 60 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 61 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 62 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 63 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 64 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 65 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 66 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 67 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 68 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 69 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 70 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 71 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 72 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 73 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 74 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 75 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 76 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 77 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 78 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 79 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 80 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 81 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 82 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 83 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 84 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 85 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 86 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 87 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 88 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 89 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 90 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 91 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 92 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 93 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 94 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 95 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 96 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 97 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 98 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 99 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 100 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 101 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 102 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 103 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 104 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 105 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 106 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 107 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 108 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 109 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 110 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 111 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 112 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 113 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 114 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 115 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 116 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 117 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 118 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 119 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 120 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 121 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 122 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 123 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 124 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 125 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 126 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 127 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 128 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 129 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 130 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 131 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 132 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 133 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 134 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 135 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 136 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 137 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 138 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 139 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 140 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 141 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 142 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 143 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 144 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 145 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 146 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 147 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 148 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 149 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 150 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 151 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 152 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 153 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 154 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 155 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 156 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 157 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 158 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 159 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 160 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 161 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 162 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 163 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 164 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 165 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 166 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 167 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 168 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 169 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 170 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 171 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 172 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 173 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 174 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 175 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 176 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 177 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 178 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 179 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 180 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 181 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 182 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 183 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện
 • Tập 184 Chí Tôn Kiếm Hoàng - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

171 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Bán Bộ Thương Tang
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Bình luận gần đây

https://audiosite.net
Tất cả bộ truyện các thành viên yêu cầu sắp hoàn tất...hiện tại trống lịch nhé :). Các bạn có gửi yêu cầu bộ truyện nào? trực tiếp tại mục bình luận để tụn mình xếp lịch trong thời gian tới.Xin Chân thành cảm ơn...^.^
https://audiosite.net
Cập nhật chương 1800 đến 2527 audio nhé chư vị đạo hữu...!^^!
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
haizz lục thiếu du a... !
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
lưu tủ truyện :)
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
hay hay
https://audiosite.net
Chuong Trần 2 tháng trước
Cám ơn tác giả và Mc Truyện thật là hay
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Chào bạn...Mình kiểm tra các đường link vẫn nghe bình thường bạn nhé ^^!Bạn vui lòng bớt chút thời gian 3s đăng ký để nghe cùng các hội viện khác nhé, ngay cả khi bạn đang nghe mất mạng vẫn có thể nghe hết tập nhé...!Đa Tạ ^^!
https://audiosite.net
Lâm Huy 2 tháng trước
Sao truyện này không nghe đc vậy
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Đã fix lại audio nhé bạn :)Cảm ơn bạn thông báo ...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Cập nhật tập mới nhất rùi nhé bạn :)
https://audiosite.net
Mr.Tuân 3 tháng trước
Ra tiếp đi ad ơi.
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Nếu có giọng khác thì đổi được bạn nhé...!