Nhật Ký Tâm Linh

Nhật Ký Tâm Linh :  Việc thật – Sự Thật 

Tôi là dân IT – Thời đại 4.0 tôi cũng giống mọi người không tin Ma Quỷ Thần Thánh gì cả. Ấy vậy đâu ai ngờ kẻ như tôi lại trở thành Kẻ Gác Cửa Điện Âm. Haizz..!

Ngự Kiếm đang làm