Bách Luyện Phi Thăng Lục
 1. Home
 2. Truyện Tiên Hiệp
 3. Bách Luyện Phi Thăng Lục
Avatar Of Mc: Hà Thu MC: Hà Thu 2 tháng trước

Bách Luyện Phi Thăng Lục

Truyện “Bách Luyện Phi Thăng Lục” main chính Tần Phượng Minh vốn là một gã sơn thôn thiếu niên bình thường , ăn lầm vô danh Chu Quả , bước vào con đường tu chân , lấy luyện khí lập nghiệp , bằng vào chế phù thiên phú , một mình xông xáo bụi gai giăng đầy Tu Tiên giới , bản hết thảy đều thuận lợi phi thường , nhưng là có một việc khó liệu phát sinh ở trên người hắn…​

Truyện này không biết phải diễn tả làm sao, chốt lại một câu truyện đọc được. Một vài chương có thể đọc lướt, một vài chương đọc kỹ mới thấy hay.
Tóm lại, với dòng tiên hiệp cổ điển ai đã có sở thích thì có thể nhai được, truyện tiên hiệp phải dài mới thi vị ( dành cho các đại lão lâu lém đọc truyện )
Nhân vật chính tăng cấp rất chậm, nhưng thực lực không phải “đậu vừa rang”, khôn, bá đạo, cơ trí: Hàn Lập Lâm Hiên thế nào nó như thế.

 • QUYỂN 1: Sơ Xuất Chương 1 -> 40
 • QUYỂN 2: Lạc Hà Tông Chương 41 -> 170
 • QUYỂN 3: Thượng Cổ Chiến Tràng Chương 171 -> 307
 • QUYỂN 4: Tiên Đạo Gian Nan Chương 308 -> 540
 • QUYỂN 5: Bộc Lộ Tài Năng Chương 541 -> 700
 • QUYỂN 6: Phá Kén Mà Ra Chương 701 -> 1050
 • QUYỂN 7: Phong Khởi Vân Động Chương 1051 -> 1375
 • QUYỂN 8: Tam Giới Đại Chiến Chương 1376 -> 2000
 • QUYỂN 9: Hỗn Độn Linh Bảo Chương 2001 -> 2591
 • QUYỂN 10: Tiên Di Chi Địa Chương 2592 -> 2778
 • QUYỂN 11: Băng Nguyên Đảo Chương 2779 -> 3166
 • QUYỂN 12: Thiên Hoành Phong Vân Chương 3167 -> 3653
 • QUYỂN 13: Giới Vực Chi Chiến Chương 3654 -> 3953
 • QUYỂN 14: Linh Giới Trăm Vực Chương 3594 -> 4450
 • QUYỂN 15: Vân Khởi Long Tương Chương 4451 -> 4770
 • QUYỂN 16: Ngó Đông Nhìn Tây Chương 4771 -> 5006
 • QUYỂN 17: Ngó Đông Nhìn Tây Chương 5007 -> 5817
 • QUYỂN 18: Ngao Đằng chi biến Chương 5818 -> 6369
 • QUYỂN 19: Quỷ Giới Chia Rẽ Chương 6397 -> 6860
 • QUYỂN 20: Hỗn Độn giới Chương 6861->

Truyện hơi giống Phàm nhân tu Tiên nhưng tác giả viết từ năm 2015 đến nay ,văn phong ổn ,ít câu chữ lê thê map siêu rộng nếu bạn thích thể loạn thuần tu không có bàn tay vàng vậy xin dừng bước đọc hay nghe truyen audio thử nhé !!

CTV: Đình Huy edit dịch lại
Truyện đã bắt kịp tác giả nhé các đạo hữu..!
Đa tạ – bạn muốn đọc truyện vui Bình luận ở dưới để được ƯU Tiên nhé

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Đang ra Thể loại: Truyện Tiên Hiệp, Truyện Hay Tác giả: Hư Chân Giọng đọc: Hà Thu Số tập: 360 Cập nhật: 08/06/2024 Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 2 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 3 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 4 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 5 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 6 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 7 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 8 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 9 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 10 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 11 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 12 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 13 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 14 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 15 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 16 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 17 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 18 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 19 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 20 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 21 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 22 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 23 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 24 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 25 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 26 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 27 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 28 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 29 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 30 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 31 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 32 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 33 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 34 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 35 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 36 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 37 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 38 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 39 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 40 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 41 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 42 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 43 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 44 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 45 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 46 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 47 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 48 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 49 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 50 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 51 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 52 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 53 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 54 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 55 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 56 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 57 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 58 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 59 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 60 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 61 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 62 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 63 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 64 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 65 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 66 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 67 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 68 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 69 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 70 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 71 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 72 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 73 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 74 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 75 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 76 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 77 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 78 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 79 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 80 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 81 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 82 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 83 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 84 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 85 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 86 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 87 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 88 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 89 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 90 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 91 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 92 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 93 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 94 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 95 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 96 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 97 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 98 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 99 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 100 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 101 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 102 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 103 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 104 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 105 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 106 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 107 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 108 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 109 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 110 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 111 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 112 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 113 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 114 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 115 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 116 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 117 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 118 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 119 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 120 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 121 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 122 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 123 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 124 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 125 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 126 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 127 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 128 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 129 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 130 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 131 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 132 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 133 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 134 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 135 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 136 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 137 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 138 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 139 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 140 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 141 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 142 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 143 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 144 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 145 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 146 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 147 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 148 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 149 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 150 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 151 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 152 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 153 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 154 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 155 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 156 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 157 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 158 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 159 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 160 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 161 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 162 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 163 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 164 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 165 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 166 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 167 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 168 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 169 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 170 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 171 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 172 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 173 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 174 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 175 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 176 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 177 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 178 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 179 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 180 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 181 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 182 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 183 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 184 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 185 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 186 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 187 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 188 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 189 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 190 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 191 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 192 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 193 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 194 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 195 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 196 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 197 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 198 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 199 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 200 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 201 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 202 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 203 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 204 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 205 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 206 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 207 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 208 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 209 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 210 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 211 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 212 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 213 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 214 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 215 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 216 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 217 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 218 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 219 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 220 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 221 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 222 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 223 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 224 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 225 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 226 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 227 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 228 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 229 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 230 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 231 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 232 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 233 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 234 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 235 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 236 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 237 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 238 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 239 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 240 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 241 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 242 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 243 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 244 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 245 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 246 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 247 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 248 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 249 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 250 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 251 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 252 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 253 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 254 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 255 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 256 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 257 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 258 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 259 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 260 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 261 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 262 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 263 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 264 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 265 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 266 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 267 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 268 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 269 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 270 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 271 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 272 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 273 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 274 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 275 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 276 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 277 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 278 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 279 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 280 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 281 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 282 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 283 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 284 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 285 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 286 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 287 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 288 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 289 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 290 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 291 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 292 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 293 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 294 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 295 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 296 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 297 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 298 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 299 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 300 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 301 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 302 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 303 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 304 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 305 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 306 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 307 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 308 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 309 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 310 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 311 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 312 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 313 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 314 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 315 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 316 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 317 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 318 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 319 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 320 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 321 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 322 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 323 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 324 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 325 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 326 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 327 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 328 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 329 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 330 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 331 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 332 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 333 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 334 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 335 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 336 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 337 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 338 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 339 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 340 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 341 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 342 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 343 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện
 • Tập 344 Bách Luyện Phi Thăng Lục - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

105 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Hư Chân
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Bình luận gần đây

https://audiosite.net
phan anh 5 giờ trước
Lâu lém rồi không kiếm được bộ truyện ưng ý như vậy :) Tên vĩnh hằng kiếm tổ không hổ danh bộ truyện...main Thông Minh + Bá Đạo + Cơ Trí... tình tiết câu chuyên rất hợp lý, không nhàn chán...:)Có thể nói bộ truyện mình chấm 9.5/10..!-0.5 điểm là dịch không trọn vẹn :P ( tuy nhiêu đoạn cv chỉ là đoạn không quan trọng và tên nhân vật phụ )1 Lần nữa cảm ơn Audio Site và thành viên trong nhóm nhé .!!Muốn donate ủng hộ mọi người nhưng có vẻ AD mãi làm audio hay sao mà quên đưa cập stk vs QR thì phải không ủng hộ được à nha :))
https://audiosite.net
Tất cả bộ truyện các thành viên yêu cầu sắp hoàn tất...hiện tại trống lịch nhé :). Các bạn có gửi yêu cầu bộ truyện nào? trực tiếp tại mục bình luận để tụn mình xếp lịch trong thời gian tới.Xin Chân thành cảm ơn...^.^
https://audiosite.net
Cập nhật chương 1800 đến 2527 audio nhé chư vị đạo hữu...!^^!
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
haizz lục thiếu du a... !
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
lưu tủ truyện :)
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
hay hay
https://audiosite.net
Chuong Trần 2 tháng trước
Cám ơn tác giả và Mc Truyện thật là hay
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Chào bạn...Mình kiểm tra các đường link vẫn nghe bình thường bạn nhé ^^!Bạn vui lòng bớt chút thời gian 3s đăng ký để nghe cùng các hội viện khác nhé, ngay cả khi bạn đang nghe mất mạng vẫn có thể nghe hết tập nhé...!Đa Tạ ^^!
https://audiosite.net
Lâm Huy 2 tháng trước
Sao truyện này không nghe đc vậy
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Đã fix lại audio nhé bạn :)Cảm ơn bạn thông báo ...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Cập nhật tập mới nhất rùi nhé bạn :)
https://audiosite.net
Mr.Tuân 3 tháng trước
Ra tiếp đi ad ơi.