Hư Chân

3 2
Truyện Tiên Hiệp
Truyện “Bách Luyện Phi Thăng Lục” main chính Tần Phượng Minh vốn là một gã sơn thôn thiếu niên bình thường , ăn lầm vô danh Chu Quả , bước vào con đường tu chân , lấy luyện khí…
Bách Luyện Phi Thăng Lục 360

Bách Luyện Phi Thăng Lục