Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện
 1. Home
 2. Truyện Hệ Thống
 3. Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện
Avatar Of Nguyễn Huy Nguyễn Huy 3 tuần trước

Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện

Giới thiệu: Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện truyện hay pk miêu tả kỹ càng ,truyện rất hay, main cơ trí, không nhàm chán, không hậu cung, đọc kha khá cuốn…Lục Châu tỉnh dậy thành thế gian cường đại nhất cổ lão ma đầu tổ sư gia, còn có chín cái tội ác chồng chất, uy chấn thiên hạ đồ đệ. Đại đồ đệ U Minh giáo giáo chủ thủ hạ ngàn vạn ma chúng, nhị đồ đệ Kiếm Ma một lời không hợp liền khai sát giới. . .

Một thân tu vi không có, như thế nào điều giáo đám này ác đồ?

Đại đồ đệ Vu Chính Hải: “Lão phu cả đời này đánh đâu thắng đó, ngoại trừ sư phụ lão nhân gia ông ta, ai cũng đừng nghĩ cưỡi trên đầu ta. “

Thất đồ đệ Tư Vô Nhai: “Sư phụ bất tử, ta đều ăn không ngon ngủ không yên a!”

Cửu đồ đệ Diên Nhi: “Ta nhất định sẽ ghi nhớ sư phụ lời nói, làm người tốt. “

Cảnh giới tu luyện:

 • – Thối Thể: Luyện nhục, đoán cốt, dịch cân
 • – Thông Huyền: Tâm hồn, khẩu khiếu, tị khiếu, nhãn khiếu, nhĩ khiếu
 • – Ngưng Thức: Luyện Khí Hóa Thần, Luyện Thần Hóa Hư, Luyện Hư Hóa Hải
 • – Phạn Hải: Nhâm mạch, Đốc mạch, hướng mạch, đới mạch, dương duy mạch, âm duy mạch, dương khiêu mạch, âm khiêu mạch
 • – Thần Đình: Tố Đạo, Ngự Đạo, Hóa Đạo
 • – Nguyên Thần: Đạo Nguyên, Hỗn Nguyên, Hợp Đạo
 • – Huyền Thiên.

Vào Thông Huyền có thể ngưng tụ pháp thân:

 • – Thông Huyền đối ứng pháp thân: Thái Cực Sơ Thành
 • – Ngưng Thức cảnh: Lưỡng Nghi Hóa Sinh, Tam Hoa Tụ Đỉnh, Tứ Tượng Tung Hoành .
 • – Phạn Hải cảnh: Tứ Tượng Tung Hoành , Ngũ Khí Triều Nguyên, Lục Hào Ly Hợp, Thất Tinh Chuyển Hồn .
 • – Thần Đình cảnh: Thất Tinh Chuyển Hồn , Bát Pháp Vận Thông, Cửu Chuyển Âm Dương, Thập Phương Càn Khôn .
 • – Nguyên Thần kiếp cảnh: Bách Kiếp Động Minh( nhất diệp đến thập diệp). Thập diệp phía sau là Thiên Giới Lượn Quanh.

Đa tạ – bạn muốn đọc truyện vui lòng Bình luận ở dưới để được ƯU Tiên nhé !

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Hệ Thống, Truyện Hay, Truyện Tà Tu Tác giả: Mưu Sinh Nhậm Chuyển Bồng Giọng đọc: Đình Huy Số tập: 218 end Cập nhật: 08/05/2024 Số chương: 1 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 2 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 3 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 4 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 5 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 6 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 7 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 8 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 9 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 10 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 11 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 12 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 13 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 14 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 15 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 16 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 17 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 18 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 19 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 20 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 21 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 22 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 23 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 24 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 25 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 26 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 27 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 28 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 29 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 30 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 31 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 32 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 33 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 34 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 35 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 36 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 37 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 38 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 39 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 40 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 41 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 42 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 43 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 44 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 45 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 46 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 47 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 48 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 49 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 50 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 51 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 52 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 53 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 54 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 55 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 56 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 57 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 58 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 59 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 60 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 61 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 62 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 63 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 64 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 65 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 66 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 67 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 68 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 69 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 70 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 71 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 72 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 73 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 74 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 75 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 76 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 77 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 78 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 79 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 80 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 81 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 82 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 83 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 84 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 85 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 86 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 87 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 88 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 89 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 90 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 91 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 92 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 93 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 94 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 95 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 96 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 97 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 98 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 99 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 100 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 101 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 102 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 103 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 104 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 105 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 106 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 107 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 108 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 109 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 110 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 111 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 112 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 113 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 114 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 115 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 116 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 117 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 118 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 119 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 120 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 121 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 122 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 123 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 124 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 125 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 126 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 127 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 128 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 129 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 130 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 131 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 132 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 133 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 134 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 135 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 136 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 137 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 138 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 139 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 140 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 141 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 142 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 143 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 144 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 145 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 146 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 147 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 148 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 149 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 150 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 151 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 152 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 153 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 154 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 155 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 156 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 157 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 158 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 159 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 160 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 161 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 162 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 163 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 164 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 165 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 166 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 167 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 168 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 169 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 170 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 171 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 172 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 173 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 174 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 175 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 176 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 177 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 178 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 179 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 180 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 181 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 182 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 183 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 184 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 185 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 186 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 187 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 188 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 189 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 190 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 191 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 192 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 193 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 194 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 195 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 196 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 197 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 198 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 199 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 200 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 201 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 202 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 203 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 204 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 205 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 206 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 207 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 208 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 209 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 210 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 211 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 212 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 213 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 214 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 215 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 216 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 217 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 218 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 219 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện
 • Tập 220 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

60 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Mưu Sinh Nhậm Chuyển Bồng
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip→Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo→Yêu cầu truyện / Ưu Tiên♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !