[Audio] Thiên Cơ Điện dịch
 1. Home
 2. Truyện Hay
 3. [Audio] Thiên Cơ Điện dịch
Avatar Of Mc: Tuấn Anh MC: Tuấn Anh 1 năm trước

[Audio] Thiên Cơ Điện dịch

Review: Thiên Cơ Điện (dịch)

Giới thiệu truyện: Thiên Cơ Điện Vì báo mối thù diệt môn, Ninh Dạ nhẫn nhục chịu đựng, dấn thân vào môn phái kẻ thù, cùng bên địch triển khai một loạt đặc sắc tuyệt luân IQ cao tranh cướp tái, báo thù màn che đã kéo ra, trí dũng song toàn

Nội dung: Thiên Cơ môn từng là môn phái đứng đầu Trường Thanh giới, cho tới ngày cả môn phái dồn công sức xây dựng Thiên Cơ điện. Điện này xảo đoạt thiên công, khi hoàn thành thì sánh ngang Thiên Đạo.Chính vì vậy, nó không thể hoàn thành.

 • Thiên Cơ điện bị cả Trường Thanh giới hợp lực hủy diệt, phân cắt. Thiên Cơ môn cũng từ môn phái đỉnh phong của Trường Thanh giới rớt xuống hạng tam giáo cửu lưu chuyên coi bói cho người khác.
 • Cho tới khi Ninh Dạ được Côn Luân kính – một bảo vật trong Thiên Cơ điện – đưa tới Trường Thanh giới, rồi duyên phận dắt lối gia nhập Thiên Cơ môn, trở thành truyền nhân trực tiếp của Thiên Cơ điện bị tàn phá.
 • Đó cũng là ngày bắt đầu đếm ngược cho tới lúc… Thiên Cơ môn diệt môn.
 • Một nhân viên tình báo chuyên nghiệp tại thế giới trước phải làm sao để báo thù những môn phái bá chủ cả một thế giới và gây dựng lại môn phái cũ từ con số không?

Cảm nhận: Lâu lém rùi đình huy chưa bỏ 1 chương nào …haiz Bộ truyện Thiên Cơ Điện Duyên Phận 0 lúc đầu khá trúc trắc nhưng càng về sau càng cuốn.. mình đề cử truyện hay mỗi ngày nhé!

[Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) của Tác giả: Duyên Phận 0 qua Giọng đọc: MC Tuấn Anh mời quý vị các bạn cùng đón nghe truyện audio,đọc truyện đêm khuya !!
Đình Huy – CTV  – Mình up audio trước nhé đọc truyện  dịch sẽ up nhanh nhất có thể

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Hay, Truyện Huyền Huyễn Tác giả: Duyên Phận 0 Giọng đọc: Tuấn Anh Số tập: 118 end Cập nhật: 26/03/2024 Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 2 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 3 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 4 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 5 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 6 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 7 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 8 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 9 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 10 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 11 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 12 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 13 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 14 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 15 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 16 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 17 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 18 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 19 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 20 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 21 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 22 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 23 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 24 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 25 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 26 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 27 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 28 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 29 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 30 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 31 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 32 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 33 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 34 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 35 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 36 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 37 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 38 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 39 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 40 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 41 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 42 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 43 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 44 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 45 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 46 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 47 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 48 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 49 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 50 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 51 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 52 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 53 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 54 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 55 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 56 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 57 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 58 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 59 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 60 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 61 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 62 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 63 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 64 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 65 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 66 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 67 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 68 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 69 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 70 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 71 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 72 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 73 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 74 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 75 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 76 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 77 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 78 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 79 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 80 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 81 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 82 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 83 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 84 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 85 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 86 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 87 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 88 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 89 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 90 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 91 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 92 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 93 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 94 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 95 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 96 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 97 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 98 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 99 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 100 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 101 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 102 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 103 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 104 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 105 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 106 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 107 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 108 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 109 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 110 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 111 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 112 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 113 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 114 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 115 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 116 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 117 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 118 [Audio] Thiên Cơ Điện (dịch) - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

108 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Duyên Phận 0
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip→Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo→Yêu cầu truyện / Ưu Tiên♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !