Sinh Tử Đan Tôn
 1. Home
 2. Đan Đạo
 3. Sinh Tử Đan Tôn
Avatar Of Ctv : Hóng Hớt CTV : Hóng Hớt 2 tuần trước

Sinh Tử Đan Tôn

Truyện Sinh Tử Đan Tôn kể vể nhân vật chính Đường Minh Dương một cái trục xuất gia tộc quần là áo lượt phế vật, lại ngoài ý muốn thức tỉnh kiếp trước Sinh Tử Đan Tôn trí nhớ, từ nay về sau nhân sinh của hắn bắt đầu liều lĩnh tùy ý.

 • Thế gia thiên tài, nhục hắn lấn hắn? Đuổi theo giẫm!
 • Yêu nữ Thánh nữ, Phương Hoa tuyệt đại? Kiềm chế thu!
 • Lão tổ lão quái, nhìn hắn không thuận mắt? Giết giết Sát!
 • Tại nơi này cường giả vi tôn, kẻ yếu là con sâu cái kiến, nhìn ngươi không vừa mắt, sẽ xảy đến đến giết chính là ngươi tàn khốc thế giới, mà lại xem Đường Minh Dương như thế nào nghịch thế mà lên, tung hoành Cửu Thiên!

Truyện theo yêu cầu !!!

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Đan Đạo, Truyện Tiên Hiệp Tác giả: Thiên Bàng Bộ Thủ Giọng đọc: Hà Thu Số tập: 257 End Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 2 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 3 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 4 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 5 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 6 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 7 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 8 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 9 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 10 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 11 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 12 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 13 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 14 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 15 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 16 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 17 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 18 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 19 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 20 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 21 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 22 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 23 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 24 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 25 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 26 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 27 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 28 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 29 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 30 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 31 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 32 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 33 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 34 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 35 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 36 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 37 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 38 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 39 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 40 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 41 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 42 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 43 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 44 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 45 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 46 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 47 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 48 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 49 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 50 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 51 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 52 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 53 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 54 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 55 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 56 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 57 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 58 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 59 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 60 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 61 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 62 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 63 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 64 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 65 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 66 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 67 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 68 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 69 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 70 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 71 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 72 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 73 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 74 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 75 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 76 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 77 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 78 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 79 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 80 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 81 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 82 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 83 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 84 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 85 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 86 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 87 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 88 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 89 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 90 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 91 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 92 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 93 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 94 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 95 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 96 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 97 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 98 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 99 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 100 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 101 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 102 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 103 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 104 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 105 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 106 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 107 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 108 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 109 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 110 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 111 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 112 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 113 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 114 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 115 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 116 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 117 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 118 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 119 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 120 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 121 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 122 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 123 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 124 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 125 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 126 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 127 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 128 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 129 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 130 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 131 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 132 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 133 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 134 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 135 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 136 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 137 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 138 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 139 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 140 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 141 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 142 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 143 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 144 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 145 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 146 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 147 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 148 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 149 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 150 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 151 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 152 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 153 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 154 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 155 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 156 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 157 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 158 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 159 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 160 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 161 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 162 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 163 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 164 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 165 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 166 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 167 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 168 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 169 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 170 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 171 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 172 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 173 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 174 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 175 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 176 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 177 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 178 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 179 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 180 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 181 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 182 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 183 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 184 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 185 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 186 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 187 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 188 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 189 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 190 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 191 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 192 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 193 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 194 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 195 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 196 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 197 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 198 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 199 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 200 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 201 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 202 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 203 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 204 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 205 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 206 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 207 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 208 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 209 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 210 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 211 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 212 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 213 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 214 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 215 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 216 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 217 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 218 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 219 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 220 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 221 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 222 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 223 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 224 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 225 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 226 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 227 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 228 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 229 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 230 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 231 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 232 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 233 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 234 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 235 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 236 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 237 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 238 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 239 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 240 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 241 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 242 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 243 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 244 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 245 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 246 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 247 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 248 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 249 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 250 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 251 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 252 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 253 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 254 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 255 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 256 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 257 Sinh Tử Đan Tôn - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

65 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Thiên Bàng Bộ Thủ
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Bình luận gần đây

https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
haizz lục thiếu du a... !
https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
lưu tủ truyện :)
https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
hay hay
https://audiosite.net
Chuong Trần 1 tháng trước
Cám ơn tác giả và Mc Truyện thật là hay
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Chào bạn...Mình kiểm tra các đường link vẫn nghe bình thường bạn nhé ^^!Bạn vui lòng bớt chút thời gian 3s đăng ký để nghe cùng các hội viện khác nhé, ngay cả khi bạn đang nghe mất mạng vẫn có thể nghe hết tập nhé...!Đa Tạ ^^!
https://audiosite.net
Lâm Huy 2 tháng trước
Sao truyện này không nghe đc vậy
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Đã fix lại audio nhé bạn :)Cảm ơn bạn thông báo ...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Cập nhật tập mới nhất rùi nhé bạn :)
https://audiosite.net
Mr.Tuân 2 tháng trước
Ra tiếp đi ad ơi.
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Nếu có giọng khác thì đổi được bạn nhé...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Đã cập nhập tính năng tua và hẹn giờ nhé bạncảm ơn bạn đã góp ý
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 4 tháng trước
Đã có nhé bạn ...!bạn ấn đổi giọng đọc rùi nghe nhéCảm ơn bạn...!