Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài
 1. Home
 2. Truyện Ngôn Tình
 3. Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài
Avatar Of Ctv : Hóng Hớt CTV : Hóng Hớt 1 tháng trước

Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài

Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài của tác giả Tha Y Y. Người đàn ông sống dở chết dở kia ngã đè lên sau lưng Tần Hoài An làm cô suýt nữa thì tắt thở. Tần Hoài An giơ tay đẩy anh ta ra, giãy giụa muốn bò cơ mà anh ta nặng chết đi được!

 • Người đàn ông vẫn không nhúc nhích!
 • Tần Hoài An nhíu mày, cô dùng sức giãy giụa hơn.
 • Bên eo cô đột nhiên siết chặt.
 • Tần Hoài An chợt sửng sờ.
 • Toàn thân người đàn ông phía sau toát ra nhiệt độ không bình thường.
 • “Đừng cử động!” Giọng nói vừa khàn vừa nhỏ của anh vang lên ở sau ót.
 • Là một người học y, Tần Hoài An đương nhiên…

CTV: Hóng Hớt – Truyện Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài theo yêu cầu
Đa tạ – bạn muốn đọc truyện vui Bình luận ở dưới để được ƯU Tiên nhé

Trạng thái: Đang ra Thể loại: Truyện Ngôn Tình, Đọc Truyện Đêm Khuya Tác giả: Tha Y Y Giọng đọc: Xú Mị Số tập: 200
 • Tập 1 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 2 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 3 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 4 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 5 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 6 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 7 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 8 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 9 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 10 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 11 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 12 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 13 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 14 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 15 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 16 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 17 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 18 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 19 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 20 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 21 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 22 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 23 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 24 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 25 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 26 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 27 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 28 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 29 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 30 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 31 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 32 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 33 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 34 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 35 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 36 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 37 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 38 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 39 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 40 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 41 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 42 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 43 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 44 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 45 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 46 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 47 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 48 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 49 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 50 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 51 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 52 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 53 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 54 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 55 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 56 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 57 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 58 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 59 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 60 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 61 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 62 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 63 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 64 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 65 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 66 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 67 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 68 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 69 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 70 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 71 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 72 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 73 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 74 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 75 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 76 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 77 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 78 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 79 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 80 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 81 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 82 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 83 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 84 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 85 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 86 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 87 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 88 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 89 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 90 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 91 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 92 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 93 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 94 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 95 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 96 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 97 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 98 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 99 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 100 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 101 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 102 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 103 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 104 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 105 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 106 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 107 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 108 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 109 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 110 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 111 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 112 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 113 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 114 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 115 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 116 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 117 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 118 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 119 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 120 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 121 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 122 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 123 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 124 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 125 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 126 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 127 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 128 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 129 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 130 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 131 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 132 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 133 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 134 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 135 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 136 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 137 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 138 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 139 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 140 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 141 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 142 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 143 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 144 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 145 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 146 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 147 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 148 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 149 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 150 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 151 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 152 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 153 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 154 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 155 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 156 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 157 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 158 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 159 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 160 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 161 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 162 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 163 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 164 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 165 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 166 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 167 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 168 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 169 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 170 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 171 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 172 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 173 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 174 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 175 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 176 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 177 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 178 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 179 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 180 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 181 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 182 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 183 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 184 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 185 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 186 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 187 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 188 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 189 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 190 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 191 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 192 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 193 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 194 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 195 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 196 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 197 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 198 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 199 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện
 • Tập 200 Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - SE Audio Truyện

29 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Tha Y Y
Không có truyện khác cùng tác giả
Truyện khác qua giọng đọc: Xú Mị
Không có truyện khác cùng giọng đọc 1
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Bình luận gần đây

https://audiosite.net
Tất cả bộ truyện các thành viên yêu cầu sắp hoàn tất...hiện tại trống lịch nhé :). Các bạn có gửi yêu cầu bộ truyện nào? trực tiếp tại mục bình luận để tụn mình xếp lịch trong thời gian tới.Xin Chân thành cảm ơn...^.^
https://audiosite.net
Cập nhật chương 1800 đến 2527 audio nhé chư vị đạo hữu...!^^!
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
haizz lục thiếu du a... !
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
lưu tủ truyện :)
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
hay hay
https://audiosite.net
Chuong Trần 2 tháng trước
Cám ơn tác giả và Mc Truyện thật là hay
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Chào bạn...Mình kiểm tra các đường link vẫn nghe bình thường bạn nhé ^^!Bạn vui lòng bớt chút thời gian 3s đăng ký để nghe cùng các hội viện khác nhé, ngay cả khi bạn đang nghe mất mạng vẫn có thể nghe hết tập nhé...!Đa Tạ ^^!
https://audiosite.net
Lâm Huy 2 tháng trước
Sao truyện này không nghe đc vậy
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Đã fix lại audio nhé bạn :)Cảm ơn bạn thông báo ...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Cập nhật tập mới nhất rùi nhé bạn :)
https://audiosite.net
Mr.Tuân 3 tháng trước
Ra tiếp đi ad ơi.
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Nếu có giọng khác thì đổi được bạn nhé...!