Võ Hiệp Từ Mãn Cấp Thần Công Hệ Thống Bắt Đầu Vô Địch
 1. Home
 2. Truyện Hệ Thống
 3. Võ Hiệp Từ Mãn Cấp Thần Công Hệ Thống Bắt Đầu Vô Địch
Avatar Of Mc: Hà Thu MC: Hà Thu 2 tháng trước

Võ Hiệp Từ Mãn Cấp Thần Công Hệ Thống Bắt Đầu Vô Địch

Giới thiệu: Võ Hiệp Từ Mãn Cấp Thần Công Hệ Thống Bắt Đầu Vô Địch là truyện nhẹ nhàng, chậm rãi, sảng văn nhưng siêu hay nhé, giải trí tốt. Tiêu Vô Cực xuyên việt thế giới võ hiệp, trở thành một danh Cẩm Y Vệ…!

Văn võ bá quan: Tiêu Vô Cực mục vô quân thượng, lạm sát kẻ vô tội, mời bệ hạ đem mất chức điều tra.
Hoàng Đế: Trẫm cũng muốn a, nhưng là trẫm làm không được a, Tiêu Vô Cực hắn quá mạnh mẽ.

 • Tân thủ gói quà thu được mãn cấp Long Tượng Bàn Nhược Công, ẩn chứa thập tam long mười ba tượng thần lực.
 • Bắt ma giáo hộ pháp, thu được mãn cấp Thiên Ý Tứ Tượng Quyết.
 • Bắt Miêu Cương Thánh Nữ, thu được mãn cấp Tam Phân Quy Nguyên Khí.
 • Bắt Võ Lâm Minh Chủ, thu được mãn cấp Thánh Linh Kiếm Pháp.
 • Bắt đương triều Tể Tướng, thu được mãn cấp Vạn Kiếm Quy Tông.
 • Bắt đương triều Thái Tử, thu được mãn cấp Đại Hà Kiếm Ý.
 • Ma giáo đông chinh, Tiêu Vô Cực một kiếm khai thiên, tàn sát mười vạn Giáo Chúng!
 • Ta gọi Tiêu Vô Cực, kiêu ngạo cuồng vọng, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào!
 • . . .

Võ Hiệp Từ Mãn Cấp Thần Công Hệ Thống Bắt Đầu Vô Địch của tác giả Tây Hồ Tam Nguyệt Túy
Giọng đọc: MC HÀ Thu mời quý vị các bạn cùng đón nghe truyện
Đa tạ – bạn muốn đọc truyện vui lòng Bình luận ở dưới để được ƯU Tiên nhé

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Đang ra Thể loại: Truyện Hệ Thống Tác giả: Tây Hồ Tam Nguyệt Túy Giọng đọc: Hà Thu Số tập: 34 Cập nhật: 25/03/2024 Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 Võ Hiệp Từ Mãn Cấp Thần Công Hệ Thống Bắt Đầu Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 2 Võ Hiệp Từ Mãn Cấp Thần Công Hệ Thống Bắt Đầu Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 3 Võ Hiệp Từ Mãn Cấp Thần Công Hệ Thống Bắt Đầu Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 4 Võ Hiệp Từ Mãn Cấp Thần Công Hệ Thống Bắt Đầu Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 5 Võ Hiệp Từ Mãn Cấp Thần Công Hệ Thống Bắt Đầu Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 6 Võ Hiệp Từ Mãn Cấp Thần Công Hệ Thống Bắt Đầu Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 7 Võ Hiệp Từ Mãn Cấp Thần Công Hệ Thống Bắt Đầu Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 8 Võ Hiệp Từ Mãn Cấp Thần Công Hệ Thống Bắt Đầu Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 9 Võ Hiệp Từ Mãn Cấp Thần Công Hệ Thống Bắt Đầu Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 10 Võ Hiệp Từ Mãn Cấp Thần Công Hệ Thống Bắt Đầu Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 11 Võ Hiệp Từ Mãn Cấp Thần Công Hệ Thống Bắt Đầu Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 12 Võ Hiệp Từ Mãn Cấp Thần Công Hệ Thống Bắt Đầu Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 13 Võ Hiệp Từ Mãn Cấp Thần Công Hệ Thống Bắt Đầu Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 14 Võ Hiệp Từ Mãn Cấp Thần Công Hệ Thống Bắt Đầu Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 15 Võ Hiệp Từ Mãn Cấp Thần Công Hệ Thống Bắt Đầu Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 16 Võ Hiệp Từ Mãn Cấp Thần Công Hệ Thống Bắt Đầu Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 17 Võ Hiệp Từ Mãn Cấp Thần Công Hệ Thống Bắt Đầu Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 18 Võ Hiệp Từ Mãn Cấp Thần Công Hệ Thống Bắt Đầu Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 19 Võ Hiệp Từ Mãn Cấp Thần Công Hệ Thống Bắt Đầu Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 20 Võ Hiệp Từ Mãn Cấp Thần Công Hệ Thống Bắt Đầu Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 21 Võ Hiệp Từ Mãn Cấp Thần Công Hệ Thống Bắt Đầu Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 22 Võ Hiệp Từ Mãn Cấp Thần Công Hệ Thống Bắt Đầu Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 23 Võ Hiệp Từ Mãn Cấp Thần Công Hệ Thống Bắt Đầu Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 24 Võ Hiệp Từ Mãn Cấp Thần Công Hệ Thống Bắt Đầu Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 25 Võ Hiệp Từ Mãn Cấp Thần Công Hệ Thống Bắt Đầu Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 26 Võ Hiệp Từ Mãn Cấp Thần Công Hệ Thống Bắt Đầu Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 27 Võ Hiệp Từ Mãn Cấp Thần Công Hệ Thống Bắt Đầu Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 28 Võ Hiệp Từ Mãn Cấp Thần Công Hệ Thống Bắt Đầu Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 29 Võ Hiệp Từ Mãn Cấp Thần Công Hệ Thống Bắt Đầu Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 30 Võ Hiệp Từ Mãn Cấp Thần Công Hệ Thống Bắt Đầu Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 31 Võ Hiệp Từ Mãn Cấp Thần Công Hệ Thống Bắt Đầu Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 32 Võ Hiệp Từ Mãn Cấp Thần Công Hệ Thống Bắt Đầu Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 33 Võ Hiệp Từ Mãn Cấp Thần Công Hệ Thống Bắt Đầu Vô Địch - SE Audio Truyện
 • Tập 34 Võ Hiệp Từ Mãn Cấp Thần Công Hệ Thống Bắt Đầu Vô Địch - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

30 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Tây Hồ Tam Nguyệt Túy
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip→Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo→Yêu cầu truyện / Ưu Tiên♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !