Vân Trung Ca ( SE )
 1. Home
 2. Truyện Ngôn Tình
 3. Vân Trung Ca ( SE )
Avatar Of Ctv: Nga Vy CTV: Nga Vy 4 tháng trước

Vân Trung Ca ( SE )

Hân hạnh gửi đến quý vị các bạn bộ Truyện Ngôn Tình “SE” truyện theo yêu cầu có tựa đề Vân Trung Ca audio của tác giả Đồng Hoa. Truyện kể câu chuyện Tây Hán từ khi Cao Tổ Lưu Bang lập quốc, trải qua Huệ, Văn, Cảnh Đế, đến Hán Vũ Đế lên ngôi tới giờ: “Hán hưng thịnh hơn sáu mươi năm, khắp đất nước an bình yên ổn, quốc khố dư dật.

Mời các bạn cùng đón nghe truyện Ngôn Tình hay Vân Trung Ca ( SE )  edit dịch lại câu chuyện đã xảy ra trong đại bối cảnh loạn trong giặc ngoài khi đó. Đây chỉ là một câu chuyện, đối với người hiểu rõ lịch sử, lại hi vọng nó tuân theo lịch sử một cách chặt chẽ, thì cũng chỉ có thể nói thật có lỗi.… ngay sau đây qua mời các bạn nghe truyện audio khá khay này nhé !

CTV: Nga Vy

Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Ngôn Tình Tác giả: Đồng Hoa

Nghe truyện audio

 • Tập 1Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 2Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 3Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 4Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 5Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 6Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 7Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 8Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 9Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 10Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 11Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 12Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 13Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 14Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 15Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 16Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 17Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 18Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 19Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 20Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 21Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 22Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 23Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 24Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 25Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 26Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 27Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 28Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 29Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 30Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 31Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 32Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 33Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 34Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 35Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 36Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 37Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 38Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 39Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 40Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 41Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 42Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 43Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 44Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 45Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 46Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 47Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 48Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 49Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 50Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 51Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 52Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 53Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 54Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 55Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 56Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 57Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
20 lượt xem | 0 bình luận
Đề xuất cho bạn
Sói Vương Bất Bại

Sói Vương Bất Bại

2 tháng trước
Chiến Long Quân Trở Lại

Chiến Long Quân Trở Lại

2 tháng trước
Sống vì Nhau (HE)

Sống vì Nhau (HE)

3 tháng trước
Yêu Là Vì Nhau (HE)

Yêu Là Vì Nhau (HE)

3 tháng trước
Thuê Vợ 1 Đêm

Thuê Vợ 1 Đêm

4 tháng trước

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip →Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo →Yêu cầu truyện / Ưu Tiên ♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !