Vân Trung Ca SE
 1. Home
 2. Truyện Ngôn Tình
 3. Vân Trung Ca SE
Avatar Of Ctv: Nga Vy CTV: Nga Vy 12 tháng trước

Vân Trung Ca SE

Hân hạnh gửi đến quý vị các bạn bộ Truyện Ngôn Tình “SE” truyện theo yêu cầu có tựa đề Vân Trung Ca audio của tác giả Đồng Hoa. Truyện kể câu chuyện Tây Hán từ khi Cao Tổ Lưu Bang lập quốc, trải qua Huệ, Văn, Cảnh Đế, đến Hán Vũ Đế lên ngôi tới giờ: “Hán hưng thịnh hơn sáu mươi năm, khắp đất nước an bình yên ổn, quốc khố dư dật.

Mời các bạn cùng đón nghe truyện Ngôn Tình hay Vân Trung Ca ( SE )  edit dịch lại câu chuyện đã xảy ra trong đại bối cảnh loạn trong giặc ngoài khi đó. Đây chỉ là một câu chuyện, đối với người hiểu rõ lịch sử, lại hi vọng nó tuân theo lịch sử một cách chặt chẽ, thì cũng chỉ có thể nói thật có lỗi.… ngay sau đây qua mời các bạn nghe truyện audio khá khay này nhé !

CTV: Nga Vy

Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Ngôn Tình Tác giả: Đồng Hoa Giọng đọc: Nga Vy Số tập: 57 end Cập nhật: 25/03/2024
 • Tập 1 Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 2 Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 3 Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 4 Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 5 Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 6 Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 7 Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 8 Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 9 Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 10 Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 11 Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 12 Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 13 Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 14 Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 15 Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 16 Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 17 Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 18 Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 19 Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 20 Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 21 Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 22 Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 23 Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 24 Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 25 Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 26 Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 27 Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 28 Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 29 Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 30 Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 31 Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 32 Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 33 Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 34 Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 35 Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 36 Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 37 Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 38 Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 39 Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 40 Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 41 Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 42 Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 43 Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 44 Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 45 Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 46 Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 47 Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 48 Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 49 Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 50 Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 51 Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 52 Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 53 Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 54 Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 55 Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 56 Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu
 • Tập 57 Vân Trung Ca ( SE ) - Nghe Truyện Audio Online - Truyện Audio Theo yêu cầu

78 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Đồng Hoa
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip→Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo→Yêu cầu truyện / Ưu Tiên♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !