Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ]
 1. Home
 2. Truyện Tiên Hiệp
 3. Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ]
Avatar Of Mc: Hà Thu MC: Hà Thu 1 tuần trước

Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ]

Đọc và Nghe truyện Audio Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ] Một sự tự tin chưa từng có trong lòng Cổ Thần bạo phát, cả đời này: Ai dám đối với Cổ gia làm loạn, giết. Ai dám đối với phụ thân không trọng, giết. Ai dám đối với sư phụ không tôn, giết. Ai dám đối với sư tỷ không kính, giết.

 • Ở kiếp này, hắn mang trong người pháp quyết vô thượng, trong nội tâm còn có rất nhiều công pháp tăng tiến tu vi từng cảnh giới khác nhau.
 • Cộng thêm thân phận tông sư đan dược, hắn nhất định sẽ đại phóng quang mang trong tu chân giới, đủ loại tiếc nuối kiếp trước, kiếp này sẽ không để nó phát sinh.

– Phân chia cảnh giới: Tổng cộng chia làm bảy cảnh giới: Hậu Thiên, Tiên Thiên, Thần Hải, Mệnh Tuyền, Độ Hư, Thiên Kiếp, Chân Tiên.

Truyện theo yêu cầu
Thuần Dương Chân Tiên còn có tên khác là [ Cổ Thần ]
Đa tạ – bạn muốn đọc truyện vui lòng Bình luận ở dưới để được ƯU Tiên nhé !

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Tiên Hiệp Tác giả: EK Giọng đọc: Hà Thu, Hoài An Số tập: 68 end Cập nhật: 12/05/2024 Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ] - SE Audio Truyện
 • Tập 2 Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ] - SE Audio Truyện
 • Tập 3 Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ] - SE Audio Truyện
 • Tập 4 Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ] - SE Audio Truyện
 • Tập 5 Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ] - SE Audio Truyện
 • Tập 6 Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ] - SE Audio Truyện
 • Tập 7 Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ] - SE Audio Truyện
 • Tập 8 Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ] - SE Audio Truyện
 • Tập 9 Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ] - SE Audio Truyện
 • Tập 10 Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ] - SE Audio Truyện
 • Tập 11 Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ] - SE Audio Truyện
 • Tập 12 Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ] - SE Audio Truyện
 • Tập 13 Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ] - SE Audio Truyện
 • Tập 14 Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ] - SE Audio Truyện
 • Tập 15 Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ] - SE Audio Truyện
 • Tập 16 Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ] - SE Audio Truyện
 • Tập 17 Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ] - SE Audio Truyện
 • Tập 18 Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ] - SE Audio Truyện
 • Tập 19 Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ] - SE Audio Truyện
 • Tập 20 Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ] - SE Audio Truyện
 • Tập 21 Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ] - SE Audio Truyện
 • Tập 22 Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ] - SE Audio Truyện
 • Tập 23 Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ] - SE Audio Truyện
 • Tập 24 Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ] - SE Audio Truyện
 • Tập 25 Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ] - SE Audio Truyện
 • Tập 26 Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ] - SE Audio Truyện
 • Tập 27 Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ] - SE Audio Truyện
 • Tập 28 Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ] - SE Audio Truyện
 • Tập 29 Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ] - SE Audio Truyện
 • Tập 30 Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ] - SE Audio Truyện
 • Tập 31 Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ] - SE Audio Truyện
 • Tập 32 Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ] - SE Audio Truyện
 • Tập 33 Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ] - SE Audio Truyện
 • Tập 34 Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ] - SE Audio Truyện
 • Tập 35 Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ] - SE Audio Truyện
 • Tập 36 Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ] - SE Audio Truyện
 • Tập 37 Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ] - SE Audio Truyện
 • Tập 38 Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ] - SE Audio Truyện
 • Tập 39 Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ] - SE Audio Truyện
 • Tập 40 Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ] - SE Audio Truyện
 • Tập 41 Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ] - SE Audio Truyện
 • Tập 42 Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ] - SE Audio Truyện
 • Tập 43 Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ] - SE Audio Truyện
 • Tập 44 Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ] - SE Audio Truyện
 • Tập 45 Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ] - SE Audio Truyện
 • Tập 46 Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ] - SE Audio Truyện
 • Tập 47 Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ] - SE Audio Truyện
 • Tập 48 Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ] - SE Audio Truyện
 • Tập 49 Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ] - SE Audio Truyện
 • Tập 50 Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ] - SE Audio Truyện
 • Tập 51 Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ] - SE Audio Truyện
 • Tập 52 Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ] - SE Audio Truyện
 • Tập 53 Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ] - SE Audio Truyện
 • Tập 54 Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ] - SE Audio Truyện
 • Tập 55 Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ] - SE Audio Truyện
 • Tập 56 Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ] - SE Audio Truyện
 • Tập 57 Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ] - SE Audio Truyện
 • Tập 58 Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ] - SE Audio Truyện
 • Tập 59 Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ] - SE Audio Truyện
 • Tập 60 Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ] - SE Audio Truyện
 • Tập 61 Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ] - SE Audio Truyện
 • Tập 62 Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ] - SE Audio Truyện
 • Tập 63 Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ] - SE Audio Truyện
 • Tập 64 Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ] - SE Audio Truyện
 • Tập 65 Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ] - SE Audio Truyện
 • Tập 66 Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ] - SE Audio Truyện
 • Tập 67 Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ] - SE Audio Truyện
 • Tập 68 Thuần Dương Chân Tiên [ Cổ Thần ] - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

84 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: EK
Truyện khác qua giọng đọc: Hoài An

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip→Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo→Yêu cầu truyện / Ưu Tiên♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !