Hoài An

1 2
Truyện Tiên Hiệp
Truyện Nhất Thế Chi Tôn các tình tiết có thể không quá đột biến nhưng ta thấy bố cục khá hợp lý, kiểu mưa dầm thấm lâu, và thấy dần có thiện cảm với những tình tiết mang cái…
[Dịch] Nhất Thế Chi Tôn 236 End

[Dịch] Nhất Thế Chi Tôn