Thôn Phệ Cổ Đế
 1. Home
 2. Truyện Huyền Huyễn
 3. Thôn Phệ Cổ Đế
Avatar Of Nguyễn Huy Nguyễn Huy 3 tuần trước

Thôn Phệ Cổ Đế

Truyện Thôn Phệ Cổ Đế siêu phẩm đứng Top Qidian – cơ bản vô địch lưu, hài hước,sát phát quyết đoán… Thiếu niên Tô Thần bị người đoạt Đế Cốt, phế Huyết Luân, bị gia tộc vứt bỏ. Hắn thức tỉnh Hỗn Độn Thể, mở ra Hỗn Độn Thôn Phệ Tháp, dùng Hỗn Độn Sát Lục một lần nữa tụ Huyết Luân, mang theo Huyết Luân sinh ba ngang nhiên xuất hiện trên đời, thề phải giết hết kẻ thù, cắn nuốt thiên hạ vô tận, quét ngang muôn vàn vì sao, một kiếm chém nát cửu thiên, bá tuyệt trời xanh vạn cổ! Ngô chính là Cổ Đế, vạn tộc thần phục!

Cảnh giới tu luyện :

Võ đạo: Tiên Thiên cảnh, Trúc Cơ cảnh, Kim Đan cảnh, Nguyên Anh cảnh, Hồn Cung cảnh, Ngưng Thần cảnh cùng Tụ Đỉnh cảnh.

Tụ Đỉnh(một hoa đến chín hoa) — Tam Kiếp(Thân Kiếp – Tâm Kiếp – Độ Kiếp) — Tạo Hóa(Tạo Khí cảnh – Tạo Hình cảnh – Tạo Hóa cảnh) — Trảm Mệnh(Trảm Mệnh – Tụ Mệnh – Niết Mệnh) — Võ Vị(Võ Vương cảnh, Võ Hoàng cảnh, Võ Tôn cảnh, Võ Tổ cảnh, Võ Đế cảnh, Võ Thần cảnh) — Cấm Tịch cảnh — Tôn Vị(Tôn Giả cảnh, Chí Tôn cảnh, Thiên Tôn cảnh, Đại Tôn cảnh, Mệnh Tôn cảnh, Kiếp Tôn cảnh)– Chuẩn Đế — Đế cảnh(Đế giả cảnh, Thiên Đế cảnh, tổ Đế cảnh, Thánh Đế cảnh, Thần Đế cảnh, Kiếp Đế cảnh, Đạo Đế cảnh, Đại Đế cảnh, phong hào Đại Đế)

Lưu ý: Truyện này thuộc thể loại vô địch lưu các đạo hưu đọc hay nghe truyện lâu năm nên cân nhắc nhảy hố nhé !!!
Truyện Thôn Phệ Cổ Đế audio đã được edit dịch sơ bộ lại bởi đình huy ( CTV – Audio ) nhé các đạo hữu
Truyện edit dịch vs audio bắt kịp tác giả nhé các đạo hữu..!
Đa tạ – bạn muốn đọc truyện vui Bình luận ở dưới để được ƯU Tiên nhé

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Đang ra Thể loại: Truyện Huyền Huyễn, Truyện Hay Giọng đọc: Hà Thu Số tập: 284 Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 2 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 3 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 4 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 5 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 6 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 7 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 8 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 9 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 10 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 11 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 12 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 13 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 14 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 15 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 16 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 17 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 18 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 19 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 20 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 21 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 22 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 23 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 24 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 25 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 26 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 27 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 28 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 29 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 30 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 31 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 32 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 33 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 34 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 35 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 36 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 37 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 38 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 39 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 40 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 41 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 42 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 43 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 44 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 45 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 46 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 47 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 48 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 49 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 50 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 51 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 52 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 53 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 54 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 55 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 56 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 57 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 58 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 59 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 60 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 61 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 62 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 63 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 64 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 65 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 66 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 67 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 68 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 69 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 70 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 71 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 72 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 73 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 74 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 75 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 76 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 77 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 78 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 79 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 80 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 81 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 82 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 83 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 84 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 85 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 86 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 87 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 88 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 89 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 90 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 91 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 92 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 93 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 94 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 95 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 96 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 97 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 98 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 99 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 100 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 101 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 102 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 103 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 104 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 105 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 106 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 107 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 108 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 109 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 110 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 111 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 112 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 113 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 114 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 115 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 116 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 117 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 118 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 119 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 120 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 121 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 122 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 123 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 124 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 125 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 126 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 127 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 128 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 129 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 130 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 131 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 132 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 133 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 134 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 135 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 136 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 137 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 138 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 139 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 140 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 141 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 142 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 143 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 144 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 145 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 146 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 147 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 148 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 149 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 150 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 151 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 152 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 153 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 154 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 155 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 156 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 157 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 158 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 159 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 160 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 161 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 162 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 163 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 164 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 165 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 166 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 167 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 168 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 169 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 170 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 171 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 172 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 173 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 174 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 175 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 176 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 177 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 178 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 179 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 180 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 181 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 182 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 183 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 184 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 185 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 186 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 187 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 188 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 189 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 190 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 191 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 192 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 193 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 194 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 195 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 196 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 197 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 198 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 199 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 200 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 201 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 202 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 203 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 204 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 205 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 206 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 207 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 208 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 209 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 210 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 211 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 212 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 213 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 214 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 215 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 216 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 217 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 218 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 219 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 220 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 221 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 222 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 223 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 224 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 225 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 226 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 227 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 228 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 229 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 230 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 231 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 232 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 233 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 234 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 235 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 236 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 237 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 238 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 239 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 240 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 241 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 242 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 243 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 244 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 245 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 246 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 247 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 248 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 249 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 250 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 251 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 252 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 253 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 254 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 255 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 256 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 257 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 258 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 259 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 260 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 261 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 262 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 263 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 264 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 265 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 266 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 267 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 268 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 269 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 270 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 271 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 272 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 273 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 274 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 275 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 276 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 277 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 278 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 279 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 280 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 281 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 282 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 283 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 284 Thôn Phệ Cổ Đế - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

323 lượt xem | 0 bình luận
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Bình luận gần đây

https://audiosite.net
Tất cả bộ truyện các thành viên yêu cầu sắp hoàn tất...hiện tại trống lịch nhé :). Các bạn có gửi yêu cầu bộ truyện nào? trực tiếp tại mục bình luận để tụn mình xếp lịch trong thời gian tới.Xin Chân thành cảm ơn...^.^
https://audiosite.net
Cập nhật chương 1800 đến 2527 audio nhé chư vị đạo hữu...!^^!
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
haizz lục thiếu du a... !
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
lưu tủ truyện :)
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
hay hay
https://audiosite.net
Chuong Trần 2 tháng trước
Cám ơn tác giả và Mc Truyện thật là hay
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Chào bạn...Mình kiểm tra các đường link vẫn nghe bình thường bạn nhé ^^!Bạn vui lòng bớt chút thời gian 3s đăng ký để nghe cùng các hội viện khác nhé, ngay cả khi bạn đang nghe mất mạng vẫn có thể nghe hết tập nhé...!Đa Tạ ^^!
https://audiosite.net
Lâm Huy 2 tháng trước
Sao truyện này không nghe đc vậy
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Đã fix lại audio nhé bạn :)Cảm ơn bạn thông báo ...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Cập nhật tập mới nhất rùi nhé bạn :)
https://audiosite.net
Mr.Tuân 3 tháng trước
Ra tiếp đi ad ơi.
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Nếu có giọng khác thì đổi được bạn nhé...!