Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện )
 1. Home
 2. Truyện Ngôn Tình
 3. Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện )
Avatar Of Ctv: Nga Vy CTV: Nga Vy 3 tháng trước

Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện )

Hân hạnh gửi đến quý vị các bạn bộ Truyện Ngôn Tình “Vân Tịch Truyện” truyện theo yêu cầu có tựa đề Thiên Tài Tiểu Độc Phi audio của tác giả Giới Mạt. Truyện kể câu chuyện về Nàng là y học thế gia hèn mọn nhất phế vật gái xấu, người người có thể lấn; hắn nhưng là ngày Ninh nước tôn quý nhất Vương, vạn chúng ủng hộ, quyền khuynh thiên hạ!

Mời các bạn cùng đón nghe bộ truyện Ngôn Tình hay Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) Ngày đại hôn, kiệu hoa lâm môn, Tần Vương Phủ cửa đóng chặt, ném ra một câu “Ngày mai trở lại” . Nàng một thân một mình, đi lên tự ái từng bước từng bước bước vào Vương phủ đại môn… ngay sau đây qua Giọng đọc: Phương Thúy

CTV: Nga Vy

Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Ngôn Tình Tác giả: Giới Mạt

Nghe truyện audio

 • Tập 1Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 2Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 3Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 4Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 5Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 6Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 7Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 8Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 9Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 10Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 11Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 12Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 13Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 14Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 15Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 16Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 17Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 18Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 19Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 20Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 21Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 22Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 23Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 24Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 25Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 26Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 27Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 28Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 29Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 30Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 31Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 32Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 33Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 34Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 35Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 36Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 37Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 38Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 39Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 40Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 41Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 42Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 43Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 44Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 45Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 46Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 47Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 48Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 49Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 50Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 51Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 52Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 53Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 54Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 55Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 56Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 57Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 58Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 59Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 60Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 61Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 62Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 63Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 64Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 65Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 66Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 67Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 68Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 69Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 70Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 71Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 72Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 73Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 74Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 75Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 76Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 77Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 78Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 79Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 80Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 81Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 82Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 83Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 84Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 85Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 86Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 87Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 88Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 89Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 90Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 91Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 92Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 93Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 94Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 95Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 96Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 97Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 98Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 99Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 100Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 101Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 102Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 103Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 104Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 105Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 106Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 107Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 108Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 109Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 110Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 111Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 112Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 113Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 114Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 115Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 116Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 117Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 118Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 119Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 120Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 121Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 122Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 123Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 124Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 125Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 126Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 127Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 128Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 129Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 130Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 131Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 132Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 133Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 134Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 135Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 136Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 137Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 138Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 139Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 140Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 141Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 142Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 143Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 144Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 145Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 146Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 147Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 148Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 149Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 150Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 151Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 152Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 153Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 154Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 155Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 156Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 157Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 158Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 159Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 160Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 161Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 162Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 163Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 164Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 165Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 166Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 167Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 168Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 169Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 170Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 171Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 172Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 173Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 174Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 175Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 176Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 177Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 178Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 179Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 180Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 181Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 182Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 183Thiên Tài Tiểu Độc Phi ( Vân Tịch Truyện ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
57 lượt xem | 0 bình luận
Đề xuất cho bạn
Sói Vương Bất Bại

Sói Vương Bất Bại

1 tháng trước
Chiến Long Quân Trở Lại

Chiến Long Quân Trở Lại

1 tháng trước
Sống vì Nhau (HE)

Sống vì Nhau (HE)

3 tháng trước
Yêu Là Vì Nhau (HE)

Yêu Là Vì Nhau (HE)

3 tháng trước
Thuê Vợ 1 Đêm

Thuê Vợ 1 Đêm

3 tháng trước

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip →Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo →Yêu cầu truyện / Ưu Tiên ♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !