Thần Hồn Đan Đế
 1. Home
 2. Đan Đạo
 3. Thần Hồn Đan Đế
Avatar Of Ctv : Hóng Hớt CTV : Hóng Hớt 1 tháng trước

Thần Hồn Đan Đế

Thiếu niên Tần Lãng mười năm kiên trì , lại thảm tao vị hôn thê chiếm lấy Võ Hồn mà chết, Xuyên việt thức tỉnh thần bí Võ Hồn Tần Lãng , thề tuyệt đối không lại để cho người khác tả hữu bản thân vận mệnh!

Bản thân muốn điên cuồng tu luyện , phá toái vị hôn thê âm mưu!
Bản thân muốn biến mạnh hơn, chúa tể bản thân vận mệnh!
Bản thân muốn Tiếu Ngạo Thiên Hạ , trở thành một đời Đan Đế!

Danh Xưng : Thần Hồn Đan Đế

Truyện Theo Yêu Cầu
Hóng Hót – CTV audio
Đa tạ – bạn muốn đọc truyện vui Bình luận ở dưới để được ƯU Tiên nhé

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Đan Đạo, Truyện Huyền Huyễn Tác giả: Trọc Tửu Nhất Hồ Giọng đọc: Hà Thu Số tập: 115 End Yêu cầu truyện: Yêu câu huy boy 91 Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 2 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 3 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 4 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 5 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 6 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 7 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 8 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 9 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 10 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 11 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 12 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 13 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 14 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 15 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 16 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 17 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 18 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 19 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 20 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 21 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 22 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 23 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 24 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 25 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 26 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 27 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 28 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 29 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 30 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 31 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 32 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 33 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 34 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 35 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 36 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 37 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 38 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 39 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 40 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 41 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 42 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 43 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 44 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 45 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 46 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 47 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 48 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 49 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 50 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 51 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 52 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 53 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 54 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 55 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 56 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 57 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 58 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 59 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 60 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 61 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 62 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 63 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 64 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 65 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 66 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 67 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 68 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 69 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 70 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 71 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 72 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 73 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 74 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 75 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 76 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 77 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 78 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 79 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 80 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 81 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 82 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 83 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 84 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 85 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 86 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 87 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 88 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 89 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 90 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 91 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 92 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 93 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 94 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 95 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 96 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 97 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 98 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 99 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 100 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 101 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 102 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 103 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 104 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 105 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 106 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 107 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 108 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 109 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 110 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 111 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 112 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 113 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 114 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 115 Thần Hồn Đan Đế - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

313 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Trọc Tửu Nhất Hồ
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Bình luận gần đây

https://audiosite.net
Tất cả bộ truyện các thành viên yêu cầu sắp hoàn tất...hiện tại trống lịch nhé :). Các bạn có gửi yêu cầu bộ truyện nào? trực tiếp tại mục bình luận để tụn mình xếp lịch trong thời gian tới.Xin Chân thành cảm ơn...^.^
https://audiosite.net
Cập nhật chương 1800 đến 2527 audio nhé chư vị đạo hữu...!^^!
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
haizz lục thiếu du a... !
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
lưu tủ truyện :)
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
hay hay
https://audiosite.net
Chuong Trần 2 tháng trước
Cám ơn tác giả và Mc Truyện thật là hay
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Chào bạn...Mình kiểm tra các đường link vẫn nghe bình thường bạn nhé ^^!Bạn vui lòng bớt chút thời gian 3s đăng ký để nghe cùng các hội viện khác nhé, ngay cả khi bạn đang nghe mất mạng vẫn có thể nghe hết tập nhé...!Đa Tạ ^^!
https://audiosite.net
Lâm Huy 2 tháng trước
Sao truyện này không nghe đc vậy
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Đã fix lại audio nhé bạn :)Cảm ơn bạn thông báo ...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Cập nhật tập mới nhất rùi nhé bạn :)
https://audiosite.net
Mr.Tuân 3 tháng trước
Ra tiếp đi ad ơi.
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Nếu có giọng khác thì đổi được bạn nhé...!