Trọc Tửu Nhất Hồ

2 2
Đan Đạo
Thiếu niên Tần Lãng mười năm kiên trì , lại thảm tao vị hôn thê chiếm lấy Võ Hồn mà chết, Xuyên việt thức tỉnh thần bí Võ Hồn Tần Lãng , thề tuyệt đối không lại để cho…
Thần Hồn Đan Đế 115 End

Thần Hồn Đan Đế