Thảo Căn

6 2
Truyện Ma Tu
Thái Cổ Ma Đế truyện kể thiếu niên Diệp Vũ là chân chính phế vật, có muốn thù giết nghĩa phụ nhưng hắn bất lực vì hắn chỉ là kẻ kinh mạch không thông, hắn sống trong hận thù…
Thái Cổ Ma Đế 113 End

Thái Cổ Ma Đế