truyen ngan nguyen ngoc ngan

1
Truyện Linh Dị
Hân hạnh gửi đến quý vị các bạn bộ truyện theo yêu cầu có tựa Tiếng quạ réo vong hồn audio của tác giả Nguyễn Ngọc Ngạn.Lúc ấy là khoảng hơn 2 giờ sáng, một đêm mùa hè ở…
Tiếng quạ réo vong hồn 1 ENd

Tiếng quạ réo vong hồn