Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo
 1. Home
 2. Truyện Ngôn Tình
 3. Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo
Avatar Of Nguyễn Huy Nguyễn Huy 1 năm trước

Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Giới thiệu: Truyện Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo kể về Hai kẻ xa lạ quấn lấy nhau một đêm bởi một cái bẫy vừa như vô tình, vừa như cố ý, rồi lại thành người dưng. Sau đêm đó, cô mang thai ba đứa trẻ thiên tài, nhưng lại lạc mất con vì người em gái cùng cha khác mẹ độc ác.

Truyện Theo yêu cầu
Bông Hông Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo của tác giả: Chiều Vợ qua  Giọng đọc: MC Như Quỳnh
CTV: Đình Huy

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Đang ra Thể loại: Truyện Ngôn Tình, Đọc Truyện Đêm Khuya Tác giả: Chiều Vợ Giọng đọc: Như Quỳnh Số tập: 289 Cập nhật: 26/03/2024 Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 2 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 3 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 4 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 5 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 6 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 7 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 8 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 9 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 10 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 11 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 12 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 13 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 14 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 15 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 16 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 17 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 18 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 19 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 20 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 21 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 22 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 23 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 24 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 25 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 26 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 27 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 28 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 29 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 30 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 31 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 32 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 33 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 34 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 35 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 36 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 37 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 38 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 39 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 40 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 41 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 42 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 43 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 44 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 45 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 46 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 47 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 48 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 49 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 50 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 51 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 52 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 53 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 54 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 55 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 56 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 57 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 58 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 59 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 60 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 61 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 62 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 63 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 64 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 65 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 66 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 67 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 68 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 69 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 70 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 71 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 72 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 73 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 74 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 75 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 76 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 77 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 78 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 79 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 80 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 81 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 82 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 83 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 84 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 85 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 86 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 87 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 88 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 89 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 90 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 91 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 92 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 93 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 94 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 95 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 96 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 97 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 98 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 99 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 100 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 101 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 102 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 103 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 104 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 105 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 106 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 107 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 108 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 109 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 110 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 111 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 112 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 113 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 114 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 115 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 116 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 117 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 118 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 119 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 120 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 121 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 122 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 123 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 124 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 125 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 126 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 127 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 128 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 129 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 130 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 131 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 132 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 133 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 134 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 135 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 136 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 137 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 138 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 139 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 140 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 141 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 142 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 143 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 144 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 145 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 146 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 147 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 148 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 149 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 150 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 151 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 152 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 153 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 154 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 155 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 156 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 157 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 158 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 159 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 160 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 161 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 162 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 163 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 164 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 165 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 166 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 167 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 168 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 169 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 170 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 171 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 172 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 173 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 174 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 175 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 176 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 177 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 178 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 179 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 180 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 181 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 182 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 183 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 184 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 185 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 186 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 187 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 188 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 189 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 190 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 191 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 192 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 193 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 194 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 195 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 196 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 197 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 198 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 199 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 200 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 201 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 202 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 203 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 204 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 205 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 206 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 207 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 208 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 209 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 210 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 211 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 212 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 213 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 214 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 215 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 216 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 217 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 218 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 219 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 220 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 221 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 222 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 223 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 224 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 225 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 226 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 227 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 228 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 229 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 230 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 231 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 232 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 233 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 234 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 235 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 236 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 237 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 238 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 239 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 240 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 241 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 242 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 243 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 244 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 245 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 246 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 247 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 248 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 249 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 250 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 251 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 252 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 253 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 254 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 255 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 256 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 257 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 258 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 259 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 260 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 261 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 262 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 263 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 264 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 265 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 266 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 267 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 268 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 269 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 270 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 271 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 272 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 273 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 274 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 275 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 276 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 277 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 278 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 279 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 280 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 281 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 282 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 283 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 284 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 285 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 286 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 287 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 288 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện
 • Tập 289 Bông Hồng Gai Và Tổng Giám Đốc Bá Đạo - See Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

82 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Chiều Vợ
Không có truyện khác cùng tác giả
Truyện khác qua giọng đọc: Như Quỳnh
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Bình luận gần đây

https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
haizz lục thiếu du a... !
https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
lưu tủ truyện :)
https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
hay hay
https://audiosite.net
Chuong Trần 1 tháng trước
Cám ơn tác giả và Mc Truyện thật là hay
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Chào bạn...Mình kiểm tra các đường link vẫn nghe bình thường bạn nhé ^^!Bạn vui lòng bớt chút thời gian 3s đăng ký để nghe cùng các hội viện khác nhé, ngay cả khi bạn đang nghe mất mạng vẫn có thể nghe hết tập nhé...!Đa Tạ ^^!
https://audiosite.net
Lâm Huy 2 tháng trước
Sao truyện này không nghe đc vậy
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Đã fix lại audio nhé bạn :)Cảm ơn bạn thông báo ...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Cập nhật tập mới nhất rùi nhé bạn :)
https://audiosite.net
Mr.Tuân 2 tháng trước
Ra tiếp đi ad ơi.
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Nếu có giọng khác thì đổi được bạn nhé...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Đã cập nhập tính năng tua và hẹn giờ nhé bạncảm ơn bạn đã góp ý
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 4 tháng trước
Đã có nhé bạn ...!bạn ấn đổi giọng đọc rùi nghe nhéCảm ơn bạn...!