[Dịch] Linh Cảnh Hành Giả
 1. Home
 2. Truyện Đô Thị
 3. [Dịch] Linh Cảnh Hành Giả
Avatar Of Mc: Lão Trần MC: Lão Trần 10 tháng trước

[Dịch] Linh Cảnh Hành Giả

Giới thiệu: Hum nay đình huy giới thiệu Bộ Truyện Linh Cảnh Hành Giả đang hót hiện nay…! Mại Báo Tiểu Lang Quân tác giả gây bão trên các bảng xếp hạng bộ truyện làm tên tuổi Đại Phụng Đả Canh Nhân, Truyện tuy hơi it yếu tố linh dị khủng bố nhưng được hệ thống linh cảnh mới lạ, tình tiết hấp dẫn và bí ẩn, nv chính vô sỉ không não tàn.

Tuyên cổ thông kim, nghe đồn thế có Linh cảnh.
Liên quan tới Linh cảnh thuyết pháp, các triều đại danh nhân nhã sĩ chúng thuyết phân đàn, trong thơ ghi chép:
“Từ Tề đến Đường, tư sơn thâm hoang, Linh cảnh tịch liêu, hiếm người du lịch.”
“Linh cảnh không thể trạng, quỷ công lượng khó cầu.”
Thân Thành đại học năm nhất tân sinh Trương Nguyên Thanh, tại dưới một lần cơ duyên xảo hợp, đạt được một tấm hội sở thẻ VIP Chí Tôn, a không, là thẻ thông hành Linh cảnh.

Đọc và nghe truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân
Truyện đã edit dịch lại mời quý vị cùng đón nghe truyện qua giọng đọc: Mc: Hà Thu ( CTV – AudioSite.net) và lão Trần
Mong được sự ủng hộ của các bạn !!!

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Đang ra Thể loại: Truyện Đô Thị, Truyện Hay Tác giả: Mại Báo Tiểu Lang Quân Giọng đọc: Lão Trần Nguồn: Sưu tầm Số tập: 84 Cập nhật: 25/03/2024 Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 2 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 3 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 4 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 5 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 6 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 7 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 8 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 9 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 10 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 11 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 12 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 13 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 14 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 15 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 16 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 17 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 18 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 19 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 20 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 21 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 22 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 23 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 24 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 25 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 26 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 27 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 28 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 29 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 30 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 31 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 32 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 33 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 34 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 35 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 36 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 37 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 38 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 39 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 40 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 41 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 42 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 43 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 44 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 45 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 46 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 47 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 48 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 49 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 50 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 51 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 52 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 53 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 54 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 55 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 56 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 57 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 58 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 59 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 60 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 61 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 62 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 63 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 64 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 65 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 66 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 67 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 68 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 69 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 70 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 71 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 72 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 73 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 74 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 75 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 76 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 77 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 78 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 79 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 80 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 81 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 82 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 83 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện
 • Tập 84 Dịch] Linh Cảnh Hành Giả - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

299 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip→Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo→Yêu cầu truyện / Ưu Tiên♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !