dịch nhất niệm vĩnh hằng audio full

7 3
Truyện Hay
Review: Nhất Niệm Vĩnh Hằng Giới Thiệu: Đây là bộ thứ 4 của Nhĩ Căn sau Tiên Nghịch, Cầu Ma, và Ngã Dục Phong Thiên. Bạn nào chưa đọc mấy bộ trên thì nên tu luyện luôn, đọc truyện…
[Audio] Nhất Niệm Vĩnh Hằng 325 end

[Audio] Nhất Niệm Vĩnh Hằng