Vụ Ngoại Giang Sơn

10 2
Truyện Hay
Đại đạo độc hành của tác giả Vu Ngoại Giang Sơn là câu chuyện kể về một thiên tài tu đạo và người cha của mình do đắc tội với một nhân vật lớn trong một tông môn sát…
[Dịch] Đại Đạo Độc Hành 181 End

[Dịch] Đại Đạo Độc Hành

4 2
Truyện Tiên Hiệp
[Dịch] Tiên Ngạo truyện kể về thời kỳ cận đại, Tu Tiên giới gặp nạn La Hầu. Đó là vào một vạn ba ngàn năm trước, có một vị cường giả nghịch thiên tên là Kiếm Lão Nhân thực…
[Dịch] Tiên Ngạo 120 end

[Dịch] Tiên Ngạo