Vân Thiên Không

2 2
Truyện Kiếm tu
Trong vũ trụ rộng lớn hắn chính là cường giả lại bị chính người huynh đệ chí cốt phản bội giết chết, may mắn lại nhờ cơ duyên trùng sinh lại trở về thời thiếu niên Sở Hành, thời…
Linh Kiếm Tôn 180

Linh Kiếm Tôn