[Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị
 1. Home
 2. Truyện Đô Thị
 3. [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị
Avatar Of Nguyễn Huy Nguyễn Huy 10 tháng trước

[Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị

Giới thiệu: Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị là một bộ truyện khá hài hước, main khá vô sỉ, nhiều girl, nhưng bá khí, ngưu bức a. Một truyện trong tuyển tập series hấp dẫn về các loại xuyên từ Tiên giới về đô thị.

Cửu Kiếp Tiên Đế trọng sinh đô thị!
Một địa cầu, một Tiên giới, đây chính là sự cách biệt giữa trời và đất !
“Kinh Nguyệt Đan, chuyên trị kinh nguyệt không đều, hiệu quả nhanh chóng, 3000 khối một viên ~”
“Kiếm này trừ tà chấn quỷ, tử khí đông lai…… Nữ 5 vạn, nam 10 vạn! Này mỹ nữ, trước nói cho tôi biết số điện thoại của cô là gì đi?”
“Phi Hành Tán, sau khi bôi lên, không cần ngồi máy bay cũng có thể bay hai giờ, 3000 khối một cái!” Diệp Lăng bận rộn tới đầu đầy mồ hôi. Mà đám mỹ nữ ở cạnh đó thì lại càng trợn mắt há mồm.

Đọc và nghe truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị của tác giả Nữ Vương Quyên Tỷ truyện theo yêu cầu khán giả.
Truyện đã edit dịch lại mời quý vị cùng đón nghe truyện qua giọng đọc: Bạo Thiên Hoàng

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Đô Thị, Truyện Hay Tác giả: Nữ Vương Quyên Tỷ Giọng đọc: Bạo Thiên Hoàng Số tập: 303 end Cập nhật: 27/03/2024 Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 2 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 3 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 4 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 5 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 6 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 7 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 8 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 9 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 10 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 11 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 12 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 13 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 14 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 15 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 16 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 17 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 18 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 19 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 20 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 21 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 22 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 23 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 24 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 25 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 26 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 27 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 28 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 29 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 30 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 31 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 32 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 33 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 34 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 35 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 36 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 37 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 38 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 39 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 40 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 41 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 42 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 43 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 44 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 45 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 46 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 47 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 48 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 49 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 50 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 51 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 52 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 53 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 54 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 55 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 56 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 57 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 58 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 59 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 60 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 61 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 62 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 63 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 64 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 65 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 66 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 67 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 68 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 69 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 70 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 71 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 72 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 73 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 74 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 75 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 76 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 77 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 78 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 79 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 80 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 81 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 82 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 83 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 84 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 85 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 86 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 87 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 88 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 89 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 90 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 91 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 92 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 93 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 94 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 95 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 96 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 97 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 98 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 99 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 100 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 101 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 102 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 103 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 104 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 105 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 106 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 107 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 108 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 109 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 110 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 111 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 112 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 113 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 114 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 115 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 116 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 117 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 118 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 119 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 120 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 121 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 122 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 123 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 124 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 125 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 126 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 127 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 128 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 129 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 130 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 131 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 132 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 133 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 134 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 135 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 136 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 137 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 138 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 139 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 140 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 141 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 142 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 143 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 144 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 145 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 146 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 147 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 148 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 149 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 150 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 151 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 152 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 153 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 154 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 155 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 156 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 157 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 158 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 159 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 160 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 161 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 162 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 163 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 164 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 165 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 166 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 167 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 168 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 169 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 170 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 171 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 172 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 173 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 174 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 175 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 176 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 177 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 178 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 179 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 180 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 181 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 182 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 183 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 184 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 185 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 186 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 187 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 188 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 189 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 190 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 191 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 192 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 193 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 194 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 195 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 196 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 197 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 198 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 199 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 200 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 201 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 202 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 203 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 204 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 205 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 206 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 207 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 208 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 209 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 210 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 211 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 212 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 213 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 214 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 215 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 216 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 217 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 218 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 219 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 220 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 221 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 222 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 223 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 224 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 225 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 226 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 227 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 228 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 229 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 230 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 231 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 232 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 233 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 234 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 235 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 236 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 237 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 238 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 239 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 240 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 241 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 242 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 243 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 244 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 245 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 246 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 247 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 248 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 249 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 250 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 251 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 252 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 253 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 254 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 255 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 256 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 257 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 258 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 259 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 260 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 261 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 262 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 263 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 264 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 265 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 266 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 267 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 268 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 269 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 270 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 271 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 272 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 273 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 274 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 275 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 276 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 277 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 278 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 279 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 280 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 281 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 282 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 283 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 284 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 285 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 286 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 287 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 288 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 289 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 290 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 291 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 292 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 293 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 294 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 295 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 296 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 297 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 298 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 299 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 300 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 301 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 302 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full
 • Tập 303 [Dịch] Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị Audio Full

DANH SÁCH CHƯƠNG

316 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Nữ Vương Quyên Tỷ
Không có truyện khác cùng tác giả
Truyện khác qua giọng đọc: Bạo Thiên Hoàng
Không có truyện khác cùng giọng đọc 1
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip→Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo→Yêu cầu truyện / Ưu Tiên♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !