Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

2 2
Truyện Đô Thị
Trong tương lai, thời đại vũ trụ ầm ầm sóng dậy , nhân loại rốt cuộc có được kỹ thuật truyền tống trong không gian, thế nhưng sau khi con người truyện tống đến một chỗ khác thì lại…
[Dịch] Siêu Cấp Thần Cơ Nhân 208 End

[Dịch] Siêu Cấp Thần Cơ Nhân