Sát Trư Đao

3 2
Truyện Đô Thị
Siêu Cấp Toàn Năng Học Sinh truyện kể về Diệp Hạo chắc có lẽ cũng trãi qua bình thường như mọi người nếu không có một giọt Thần Huyết làm thay đổi tất cả. Khảo thí max điểm, xổ…
[Dịch] Siêu Cấp Toàn Năng Học Sinh 74 End

[Dịch] Siêu Cấp Toàn Năng Học Sinh