Ngọa Ngưu Chân Nhân

3 2
Truyện Huyền Huyễn
Sau thời đại Tu Chân Tứ Vạn Niên, một thiếu niên vô cùng bình thường trở thành truyền kỳ, nắm Ngân hà trong tay, có được sức mạnh chúa tể vô biên…Phi kiếm không người lái dùng để giao…
[Dịch] Tu Chân Tứ Vạn Niên 100 end

[Dịch] Tu Chân Tứ Vạn Niên