Kiếm Khinh Dương

3 2
Truyện Huyền Huyễn
Người mang Chí Tôn thiên tử chi huyết, mở ra mạnh nhất Thiên Tử Chi Nhãn! Võ kỹ phục chế! Khát máu cuồng bạo! Khám phá hư ảo! Ký ức đọc đến! Phần Thế Hắc Viêm! Phân thân thuấn…
Hỗn Độn Thiên Đế Quyết 186 end

Hỗn Độn Thiên Đế Quyết