Hội Thuyết Thoại Trửu Tử

2
Truyện Đô Thị
Truyện Đại Vương Xin Tha Mạng là một câu chuyện kể về Lữ Thụ, một người có khả năng linh khí đặc biệt. Sau khi bị giết, linh khí của Lữ Thụ đã được khôi phục và anh ta…
Đại Vương Tha Mạng 84 end

Đại Vương Tha Mạng

3 2
Truyện Đô Thị
Đệ Nhất Danh Sách là BẢN HÙNG CA của con người khi đứng trước sự xâm lấn của vật ngoại lai, phải đối diện với tang thi, trí thông minh nhân tạo, quái ngủ đông trong núi lửa…. chính…
[Dịch] Đệ Nhất Danh Sách 52 end

[Dịch] Đệ Nhất Danh Sách