Đại Chu Tiên Lại
 1. Home
 2. Truyện Tiên Hiệp
 3. Đại Chu Tiên Lại
Avatar Of Mc: Hoàng Vinh MC: Hoàng Vinh 2 tháng trước

Đại Chu Tiên Lại

Giới thiệu: Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Xuyên qua yêu mị mọc lan tràn, quần ma loạn vũ tiên hiệp thế giới, Lý Mộ bắt đầu thật chỉ muốn sống tạm, nhưng hắn trong lúc vô tình cứu được tiểu hồ ly bỗng nhiên miệng nói tiếng người, nói muốn lấy thân báo đáp…

Đây là một cái hiện đại thanh niên xuyên qua tiên hiệp thế giới, trảm yêu trừ ma, giúp đỡ chính nghĩa cố sự.

Đọc và nghe truyện Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Lại của tác giả Vinh Tiểu Vinh truyện hay theo yêu cầu.
Truyện đã edit dịch lại mời quý vị cùng đón nghe truyện qua giọng đọc: Mc: Hoàng Vinh
Mong được sự ủng hộ của các bạn !!!

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Tiên Hiệp Tác giả: Vinh Tiểu Vinh Số Tập: 2 Tập/9 chương

Nghe truyện audio

 • Tập 1Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 2Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 3Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 4Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 5Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 6Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 7Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 8Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 9Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 10Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 11Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 12Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 13Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 14Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 15Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 16Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 17Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 18Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 19Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 20Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 21Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 22Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 23Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 24Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 25Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 26Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 27Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 28Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 29Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 30Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 31Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 32Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 33Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 34Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 35Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 36Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 37Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 38Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 39Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 40Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 41Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 42Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 43Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 44Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 45Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 46Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 47Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 48Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 49Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 50Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 51Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 52Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 53Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 54Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 55Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 56Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 57Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 58Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 59Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 60Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 61Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 62Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 63Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 64Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 65Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 66Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 67Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 68Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 69Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 70Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 71Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 72Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 73Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 74Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 75Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 76Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 77Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 78Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 79Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 80Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 81Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 82Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 83Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 84Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 85Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 86Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 87Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 88Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 89Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 90Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 91Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 92Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 93Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 94Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 95Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 96Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 97Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 98Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 99Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 100Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 101Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 102Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 103Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 104Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 105Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 106Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 107Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 108Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 109Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 110Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 111Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 112Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 113Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 114Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 115Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 116Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 117Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 118Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 119Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 120Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 121Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 122Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 123Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 124Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 125Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 126Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 127Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 128Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 129Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 130Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 131Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 132Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 133Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 134Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 135Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 136Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 137Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full

MỚI CẬP NHẬT

DANH SÁCH Tập

22 lượt xem | 0 bình luận
Đề xuất cho bạn
[Dịch] Thương Thiên

[Dịch] Thương Thiên

2 tháng trước
[Dịch] Tu La Vũ Thần

[Dịch] Tu La Vũ Thần

2 tháng trước
[Dịch] La Phù

[Dịch] La Phù

2 tháng trước
[Dịch] Thế Giới Tu Chân

[Dịch] Thế Giới Tu Chân

2 tháng trước
[Dịch] Tạo Thần

[Dịch] Tạo Thần

2 tháng trước

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip →Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo →Yêu cầu truyện / Ưu Tiên ♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !