Đại Chu Tiên Lại
 1. Home
 2. Truyện Tiên Hiệp
 3. Đại Chu Tiên Lại
Avatar Of Mc: Hoàng Vinh MC: Hoàng Vinh 10 tháng trước

Đại Chu Tiên Lại

Giới thiệu: Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Xuyên qua yêu mị mọc lan tràn, quần ma loạn vũ tiên hiệp thế giới, Lý Mộ bắt đầu thật chỉ muốn sống tạm, nhưng hắn trong lúc vô tình cứu được tiểu hồ ly bỗng nhiên miệng nói tiếng người, nói muốn lấy thân báo đáp…

Đây là một cái hiện đại thanh niên xuyên qua tiên hiệp thế giới, trảm yêu trừ ma, giúp đỡ chính nghĩa cố sự.

Đọc và nghe truyện Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Lại của tác giả Vinh Tiểu Vinh truyện hay theo yêu cầu.
Truyện đã edit dịch lại mời quý vị cùng đón nghe truyện qua giọng đọc: Mc: Hoàng Vinh
Mong được sự ủng hộ của các bạn !!!

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Tiên Hiệp Tác giả: Vinh Tiểu Vinh Giọng đọc: Hoàng Vinh Số tập: 137 end Cập nhật: 25/03/2024 Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 2 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 3 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 4 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 5 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 6 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 7 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 8 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 9 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 10 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 11 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 12 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 13 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 14 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 15 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 16 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 17 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 18 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 19 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 20 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 21 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 22 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 23 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 24 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 25 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 26 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 27 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 28 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 29 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 30 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 31 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 32 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 33 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 34 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 35 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 36 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 37 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 38 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 39 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 40 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 41 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 42 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 43 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 44 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 45 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 46 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 47 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 48 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 49 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 50 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 51 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 52 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 53 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 54 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 55 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 56 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 57 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 58 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 59 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 60 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 61 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 62 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 63 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 64 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 65 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 66 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 67 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 68 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 69 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 70 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 71 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 72 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 73 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 74 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 75 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 76 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 77 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 78 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 79 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 80 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 81 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 82 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 83 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 84 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 85 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 86 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 87 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 88 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 89 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 90 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 91 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 92 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 93 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 94 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 95 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 96 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 97 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 98 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 99 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 100 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 101 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 102 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 103 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 104 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 105 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 106 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 107 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 108 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 109 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 110 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 111 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 112 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 113 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 114 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 115 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 116 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 117 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 118 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 119 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 120 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 121 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 122 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 123 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 124 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 125 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 126 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 127 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 128 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 129 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 130 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 131 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 132 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 133 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 134 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 135 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 136 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full
 • Tập 137 Đại Chu Tiên Lại ( Ta Muốn Trở Thành Tiên Nhân) Audio Full

DANH SÁCH CHƯƠNG

219 lượt xem | 0 bình luận
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip→Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo→Yêu cầu truyện / Ưu Tiên♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !