Hoa Lăng Tiêu

4 2
Truyện Huyền Huyễn
Đế Diệt Thương Khung main chính thuộc tộc Đế Thần ( tộc quần chuyên luyện thể vì vậy thiên địa ghét bỏ gặp lời nguyên không thể hiểu pháp tắc ) Hắn trời sinh nắm 7 đạo pháp tắc…
Đế Diệt Thương Khung 145 End

Đế Diệt Thương Khung