Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Xăm Ma Quái )
 1. Home
 2. Truyện Ma
 3. Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Xăm Ma Quái )
Avatar Of Ctv : Hóng Hớt CTV : Hóng Hớt 4 tháng trước

Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Xăm Ma Quái )

Hân hạnh gửi đến quý vị các bạn bộ Truyện ma “Hình Căm Ma Quái” đang hot hiện nay có tựa đề Thuật Xăm Sinh Tử audio của tác giả Thụy Du. Truyện ghê rợn sợ hãi kể về cuộc đời của Hổ, chàng thanh niên sống cùng ông nội là thợ xăm sinh tử gia truyền. Lần đầu tiên được xăm sinh tử, Hổ đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng, khiến nội phải hy sinh cứu mình.

Mời các bạn cùng đón nghe bộ truyện ma hay Thuật Xăm Sinh Tử Trọn từng bước từng bước bắt đầu trở thành thợ xăm sinh tử. Trải qua nhiều sự việc ly kỳ nguy hiểm trong quá trình xăm hình cho khách để kiếm đủ 5 tỷ cứu nội, Hổ dần dần hé mở ra bức màn bí mật về bản thân, về cha mẹ và về tất cả những bí ẩn xoay quanh thuật xăm sinh tử mà cậu đang mang…ngay sau đây qua Giọng đọc: MC Nguyễn Huy

CTV: Hóng Hớt

Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Ma, Mê Đọc Truyện Đêm Khuya Tác giả: Thụy Du

Nghe truyện audio

 • Tập 1Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 2Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 3Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 4Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 5Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 6Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 7Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 8Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 9Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 10Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 11Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 12Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 13Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 14Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 15Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 16Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 17Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 18Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 19Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 20Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 21Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 22Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 23Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 24Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 25Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 26Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 27Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 28Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 29Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 30Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 31Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 32Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 33Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 34Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 35Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 36Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 37Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 38Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 39Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 40Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 41Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 42Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 43Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 44Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 45Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 46Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 47Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 48Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 49Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 50Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 51Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 52Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 53Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 54Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 55Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 56Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 57Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 58Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 59Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 60Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 61Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 62Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 63Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 64Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 65Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 66Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 67Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 68Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 69Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 70Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 71Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 72Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 73Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 74Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 75Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 76Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 77Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 78Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 79Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 80Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 81Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 82Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 83Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 84Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 85Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 86Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 87Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 88Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 89Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 90Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 91Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 92Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 93Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 94Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 95Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
 • Tập 96Thuật Xăm Sinh Tử ( Hình Căm Ma Quái ) - Truyện Ma Audio Hay
152 lượt xem | 0 bình luận
Đề xuất cho bạn
Một Điếu Thuốc

Một Điếu Thuốc

3 tháng trước
Sống vì Nhau (HE)

Sống vì Nhau (HE)

3 tháng trước
Yêu Là Vì Nhau (HE)

Yêu Là Vì Nhau (HE)

3 tháng trước

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip →Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo →Yêu cầu truyện / Ưu Tiên ♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !