Miễn Truyện Sử Lưu Hành Giả
 1. Home
 2. Truyện Huyền Huyễn
 3. Miễn Truyện Sử Lưu Hành Giả
Avatar Of Nguyễn Huy Nguyễn Huy 1 năm trước

Miễn Truyện Sử Lưu Hành Giả

Giới thiệu: Bạn đang theo dõi truyện hay Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả) còn có một tên khác “Dân Điều Cục Dị Văn Chi Miễn Truyện: của tác giả Nhĩ Đông Tủy Thọ rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được yêu cầu ( Truyên của bạn @duyboy). Bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Huyền Huyễn này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé.

Nội dung: Truyện đọc rất thú vị, không phải mô típ tu tiên bình thường, là lối viết văn hành giả có sự xuất hiện người đàn ông uống viên thuốc trường sinh bất lão, sống hơn mấy ngàn năm. Trong suốt cuộc đời, anh trải qua nhiều thăng trầm trong lịch sử, các triều đại thay đổi, chứng kiến anh tài lần lượt xuất hiện.

Sơ lần gặp gỡ hai người Cao Lượng và tên béo
Hắn tên Ngô Miễn ~~!

Đình Huy – CTV
Truyện Theo Yêu Cầu
Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả) của Tác giả: Nhĩ Đông Tủy Thọ – Giọng đọc: MC Nguyễn Thành mời quý vị các bạn cùng đón nghe truyện audio

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Đang ra Thể loại: Truyện Huyền Huyễn, Truyện Hay Tác giả: Nhĩ Đông Tủy Thọ Giọng đọc: Nguyễn Thành Số tập: 322 Cập nhật: 26/03/2024 Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 2 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 3 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 4 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 5 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 6 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 7 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 8 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 9 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 10 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 11 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 12 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 13 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 14 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 15 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 16 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 17 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 18 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 19 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 20 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 21 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 22 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 23 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 24 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 25 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 26 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 27 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 28 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 29 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 30 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 31 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 32 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 33 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 34 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 35 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 36 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 37 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 38 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 39 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 40 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 41 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 42 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 43 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 44 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 45 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 46 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 47 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 48 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 49 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 50 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 51 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 52 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 53 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 54 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 55 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 56 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 57 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 58 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 59 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 60 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 61 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 62 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 63 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 64 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 65 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 66 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 67 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 68 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 69 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 70 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 71 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 72 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 73 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 74 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 75 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 76 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 77 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 78 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 79 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 80 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 81 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 82 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 83 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 84 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 85 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 86 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 87 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 88 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 89 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 90 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 91 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 92 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 93 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 94 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 95 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 96 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 97 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 98 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 99 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 100 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 101 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 102 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 103 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 104 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 105 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 106 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 107 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 108 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 109 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 110 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 111 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 112 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 113 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 114 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 115 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 116 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 117 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 118 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 119 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 120 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 121 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 122 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 123 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 124 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 125 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 126 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 127 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 128 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 129 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 130 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 131 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 132 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 133 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 134 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 135 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 136 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 137 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 138 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 139 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 140 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 141 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 142 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 143 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 144 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 145 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 146 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 147 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 148 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 149 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 150 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 151 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 152 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 153 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 154 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 155 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 156 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 157 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 158 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 159 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 160 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 161 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 162 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 163 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 164 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 165 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 166 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 167 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 168 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 169 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 170 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 171 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 172 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 173 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 174 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 175 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 176 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 177 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 178 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 179 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 180 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 181 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 182 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 183 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 184 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 185 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 186 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 187 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 188 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 189 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 190 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 191 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 192 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 193 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 194 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 195 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 196 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 197 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 198 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 199 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 200 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 201 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 202 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 203 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 204 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 205 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 206 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 207 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 208 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 209 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 210 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 211 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 212 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 213 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 214 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 215 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 216 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 217 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 218 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 219 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 220 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 221 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 222 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 223 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 224 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 225 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 226 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 227 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 228 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 229 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 230 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 231 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 232 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 233 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 234 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 235 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 236 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 237 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 238 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 239 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 240 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 241 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 242 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 243 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 244 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 245 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 246 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 247 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 248 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 249 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 250 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 251 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 252 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 253 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 254 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 255 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 256 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 257 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 258 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 259 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 260 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 261 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 262 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 263 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 264 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 265 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 266 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 267 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 268 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 269 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 270 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 271 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 272 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 273 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 274 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 275 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 276 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 277 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 278 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 279 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 280 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 281 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 282 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 283 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 284 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 285 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 286 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 287 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 288 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 289 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 290 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 291 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 292 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 293 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 294 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 295 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 296 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 297 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 298 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 299 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 300 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 301 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 302 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 303 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 304 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 305 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 306 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 307 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 308 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 309 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 310 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 311 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 312 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 313 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 314 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 315 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 316 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 317 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 318 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 319 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 320 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 321 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 322 Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)

DANH SÁCH CHƯƠNG

33 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Nhĩ Đông Tủy Thọ
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip→Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo→Yêu cầu truyện / Ưu Tiên♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !