Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 1. Home
 2. Truyện Huyền Huyễn
 3. Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
Avatar Of Nguyễn Huy Nguyễn Huy 2 tuần trước

Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)

Giới thiệu: Bạn đang theo dõi truyện hay Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả) còn có một tên khác “Dân Điều Cục Dị Văn Chi Miễn Truyện: của tác giả Nhĩ Đông Tủy Thọ rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được yêu cầu ( Truyên của bạn @duyboy). Bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Huyền Huyễn này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé.

Nội dung: Truyện đọc rất thú vị, không phải mô típ tu tiên bình thường, là lối viết văn hành giả có sự xuất hiện người đàn ông uống viên thuốc trường sinh bất lão, sống hơn mấy ngàn năm. Trong suốt cuộc đời, anh trải qua nhiều thăng trầm trong lịch sử, các triều đại thay đổi, chứng kiến anh tài lần lượt xuất hiện.

Sơ lần gặp gỡ hai người Cao Lượng và tên béo
Hắn tên Ngô Miễn ~~!

Đình Huy – CTV
Truyện Theo Yêu Cầu
Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả) của Tác giả: Nhĩ Đông Tủy Thọ – Giọng đọc: MC Nguyễn Thành mời quý vị các bạn cùng đón nghe truyện audio

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Đang ra Thể loại: Truyện Huyền Huyễn, Truyện Hay Tác giả: Nhĩ Đông Tủy Thọ Nguồn: Sưu tầm | Giọng đọc: MC Nguyễn Thành Số Tập: 2 Tập/9 chương
 • Tập 1Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 2Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 3Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 4Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 5Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 6Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 7Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 8Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 9Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 10Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 11Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 12Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 13Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 14Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 15Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 16Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 17Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 18Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 19Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 20Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 21Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 22Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 23Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 24Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 25Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 26Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 27Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 28Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 29Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 30Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 31Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 32Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 33Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 34Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 35Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 36Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 37Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 38Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 39Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 40Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 41Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 42Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 43Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 44Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 45Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 46Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 47Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 48Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 49Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 50Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 51Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 52Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 53Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 54Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 55Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 56Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 57Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 58Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 59Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 60Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 61Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 62Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 63Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 64Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 65Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 66Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 67Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 68Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 69Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 70Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 71Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 72Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 73Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 74Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 75Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 76Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 77Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 78Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 79Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 80Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 81Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 82Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 83Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 84Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 85Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 86Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 87Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 88Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 89Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 90Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 91Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 92Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 93Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 94Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 95Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 96Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 97Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 98Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 99Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 100Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 101Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 102Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 103Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 104Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 105Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 106Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 107Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 108Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 109Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 110Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 111Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 112Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 113Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 114Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 115Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 116Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 117Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 118Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 119Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 120Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 121Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 122Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 123Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 124Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 125Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 126Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 127Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 128Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 129Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 130Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 131Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 132Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 133Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 134Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 135Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 136Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 137Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 138Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 139Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 140Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 141Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 142Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 143Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 144Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 145Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 146Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 147Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 148Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 149Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 150Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 151Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 152Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 153Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 154Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 155Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 156Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 157Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 158Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 159Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 160Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 161Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 162Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 163Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 164Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 165Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 166Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 167Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 168Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 169Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 170Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 171Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 172Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 173Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 174Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 175Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 176Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 177Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 178Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 179Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 180Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 181Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 182Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 183Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 184Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 185Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 186Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 187Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 188Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 189Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 190Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 191Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 192Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 193Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 194Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 195Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 196Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 197Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 198Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 199Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 200Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 201Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 202Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 203Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 204Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 205Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 206Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 207Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 208Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 209Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 210Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 211Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 212Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 213Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 214Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 215Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 216Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 217Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 218Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 219Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 220Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 221Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 222Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 223Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 224Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 225Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 226Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 227Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 228Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 229Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 230Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 231Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 232Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 233Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 234Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 235Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 236Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 237Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 238Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 239Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 240Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 241Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 242Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 243Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 244Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 245Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 246Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 247Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 248Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 249Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 250Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 251Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 252Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 253Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 254Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 255Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 256Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 257Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 258Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 259Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 260Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 261Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 262Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 263Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 264Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 265Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 266Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 267Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 268Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 269Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 270Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 271Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 272Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 273Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 274Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 275Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 276Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 277Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 278Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 279Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 280Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 281Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 282Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 283Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 284Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 285Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 286Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 287Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 288Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 289Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 290Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 291Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 292Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 293Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 294Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 295Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)
 • Tập 296Miễn Truyện (Sử Lưu Hành Giả)

MỚI CẬP NHẬT

DANH SÁCH Tập

9 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip →Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo →Yêu cầu truyện / Ưu Tiên ♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !