Hồng Hoang Lịch
 1. Home
 2. Truyện Huyền Huyễn
 3. Hồng Hoang Lịch
Avatar Of Mc: Hà Thu MC: Hà Thu 6 tháng trước

Hồng Hoang Lịch

Giới thiệu Hồng Hoang Lịch – Thời khai thiên lập địa, mọi thứ đều hỗn độn, thế giới không rõ ngày đêm, cái thời mà không ai biết thế giới làm sao thành hình, sinh linh làm sao nảy nở…Mọi thứ đều không rõ. Niên đại đó là lúc nhân loại ở trong cảnh vô biên khổ hải, quằn quại sinh tồn, oán than vang cả trời, gào thét rung cả đất….

Ngày đó, một cái tên là Bàn bộ lạc, sinh ra một cái tên là Cổ hài nhi…
Ngày đó, một cái tên là Hồng bộ lạc, sinh ra một cái tên là Quân hài nhi…
Ngày đó, một cái tên là Lý bộ lạc bên trong, ba huynh đệ đang kéo dài hơi tàn…
Ngày đó, một cái tên là Da bộ lạc, sinh ra…
Kia là phát sinh ở cực kỳ lâu thật lâu trước đó phát sinh cố sự…
Kia là nhân loại lấy vô tận phấn đấu, ngàn vạn hi sinh mà cuối cùng khai thiên tịch địa cố sự, kia là…
Hồng Hoang lịch!

Đọc và nghe truyện Hồng Hoang Lịch của tác giả Zhttty truyện hay theo yêu cầu.
Truyện đã edit dịch lại mời quý vị cùng đón nghe truyện qua giọng đọc MC: HÀ Thù

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Đang ra Thể loại: Truyện Huyền Huyễn, Truyện Hay, Truyện Tiên Hiệp Tác giả: Zhttty Giọng đọc: Hà Thu Số tập: 159 Cập nhật: 25/03/2024 Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 2 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 3 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 4 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 5 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 6 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 7 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 8 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 9 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 10 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 11 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 12 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 13 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 14 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 15 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 16 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 17 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 18 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 19 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 20 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 21 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 22 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 23 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 24 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 25 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 26 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 27 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 28 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 29 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 30 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 31 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 32 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 33 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 34 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 35 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 36 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 37 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 38 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 39 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 40 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 41 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 42 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 43 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 44 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 45 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 46 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 47 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 48 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 49 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 50 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 51 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 52 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 53 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 54 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 55 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 56 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 57 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 58 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 59 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 60 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 61 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 62 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 63 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 64 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 65 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 66 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 67 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 68 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 69 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 70 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 71 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 72 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 73 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 74 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 75 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 76 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 77 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 78 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 79 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 80 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 81 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 82 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 83 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 84 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 85 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 86 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 87 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 88 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 89 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 90 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 91 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 92 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 93 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 94 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 95 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 96 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 97 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 98 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 99 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 100 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 101 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 102 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 103 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 104 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 105 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 106 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 107 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 108 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 109 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 110 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 111 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 112 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 113 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 114 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 115 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 116 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 117 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 118 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 119 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 120 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 121 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 122 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 123 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 124 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 125 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 126 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 127 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 128 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 129 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 130 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 131 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 132 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 133 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 134 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 135 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 136 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 137 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 138 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 139 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 140 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 141 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 142 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 143 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 144 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 145 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 146 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 147 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 148 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 149 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 150 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 151 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 152 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 153 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 154 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 155 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 156 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 157 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 158 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện
 • Tập 159 Hồng Hoang Lịch - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

113 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Zhttty
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip→Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo→Yêu cầu truyện / Ưu Tiên♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !