Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch
 1. Home
 2. Truyện Ngôn Tình
 3. Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch
Avatar Of Ctv: Nga Vy CTV: Nga Vy 4 tháng trước

Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch

Hân hạnh gửi đến quý vị các bạn bộ Truyện Ngôn Tình “HE” đang hot hiện nay có tựa đề Hoạn Phi Thiên Hạ audio của tác giả Thanh Thanh Du Nhiên. Truyện kể câu chuyện Tây Lương Mạt là con gái đầu của Tĩnh quốc công và nữ tướng quân danh chấn thiên hạ, lại sống cực khổ không bằng người làm, thậm chí còn tranh ăn với chó để đủ no.

Mời các bạn cùng đón nghe bộ truyện Ngôn Tình hay Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) edit dịch lại, Ta là phụ nữ, cũng có nhu cầu sinh lý chứ ~! Hơn nữa, cô nương ta vẫn còn là xử nữ, không thể chút mùi vị cũng chưa được nếm đã phải theo ngươi cả đời như vậy được.… ngay sau đây qua Giọng đọc:Trang

CTV: Nga Vy ( Vy là người mới up có gì sai sót, quý vị góp ý ạ )

Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Ngôn Tình, Mê Đọc Truyện Đêm Khuya Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên

Nghe truyện audio

 • Tập 1Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 2Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 3Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 4Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 5Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 6Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 7Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 8Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 9Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 10Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 11Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 12Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 13Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 14Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 15Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 16Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 17Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 18Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 19Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 20Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 21Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 22Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 23Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 24Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 25Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 26Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 27Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 28Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 29Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 30Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 31Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 32Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 33Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 34Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 35Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 36Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 37Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 38Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 39Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 40Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 41Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 42Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 43Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 44Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 45Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 46Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 47Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 48Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 49Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 50Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 51Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 52Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 53Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 54Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 55Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 56Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 57Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 58Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 59Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 60Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 61Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 62Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 63Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 64Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 65Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 66Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 67Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 68Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 69Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 70Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 71Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 72Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 73Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 74Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 75Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 76Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 77Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 78Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 79Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 80Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 81Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 82Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 83Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 84Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 85Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 86Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 87Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 88Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 89Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 90Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 91Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 92Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 93Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 94Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 95Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 96Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 97Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 98Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
29 lượt xem | 0 bình luận
Đề xuất cho bạn
Sói Vương Bất Bại

Sói Vương Bất Bại

2 tháng trước
Chiến Long Quân Trở Lại

Chiến Long Quân Trở Lại

2 tháng trước
Một Điếu Thuốc

Một Điếu Thuốc

3 tháng trước
Sống vì Nhau (HE)

Sống vì Nhau (HE)

3 tháng trước
Yêu Là Vì Nhau (HE)

Yêu Là Vì Nhau (HE)

3 tháng trước

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip →Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo →Yêu cầu truyện / Ưu Tiên ♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !