Hoạn Phi Thiên Hạ HE dịch
 1. Home
 2. Truyện Ngôn Tình
 3. Hoạn Phi Thiên Hạ HE dịch
Avatar Of Ctv: Nga Vy CTV: Nga Vy 1 năm trước

Hoạn Phi Thiên Hạ HE dịch

Hân hạnh gửi đến quý vị các bạn bộ Truyện Ngôn Tình “HE” đang hot hiện nay có tựa đề Hoạn Phi Thiên Hạ audio của tác giả Thanh Thanh Du Nhiên. Truyện kể câu chuyện Tây Lương Mạt là con gái đầu của Tĩnh quốc công và nữ tướng quân danh chấn thiên hạ, lại sống cực khổ không bằng người làm, thậm chí còn tranh ăn với chó để đủ no.

Mời các bạn cùng đón nghe bộ truyện Ngôn Tình hay Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) edit dịch lại, Ta là phụ nữ, cũng có nhu cầu sinh lý chứ ~! Hơn nữa, cô nương ta vẫn còn là xử nữ, không thể chút mùi vị cũng chưa được nếm đã phải theo ngươi cả đời như vậy được.… ngay sau đây qua Giọng đọc:Trang

CTV: Nga Vy ( Vy là người mới up có gì sai sót, quý vị góp ý ạ )

Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Ngôn Tình, Đọc Truyện Đêm Khuya Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên Giọng đọc: Nga Vy Số tập: 98 end Cập nhật: 25/03/2024
 • Tập 1 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 2 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 3 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 4 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 5 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 6 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 7 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 8 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 9 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 10 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 11 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 12 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 13 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 14 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 15 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 16 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 17 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 18 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 19 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 20 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 21 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 22 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 23 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 24 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 25 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 26 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 27 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 28 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 29 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 30 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 31 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 32 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 33 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 34 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 35 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 36 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 37 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 38 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 39 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 40 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 41 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 42 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 43 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 44 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 45 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 46 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 47 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 48 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 49 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 50 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 51 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 52 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 53 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 54 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 55 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 56 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 57 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 58 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 59 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 60 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 61 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 62 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 63 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 64 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 65 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 66 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 67 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 68 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 69 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 70 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 71 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 72 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 73 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 74 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 75 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 76 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 77 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 78 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 79 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 80 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 81 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 82 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 83 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 84 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 85 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 86 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 87 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 88 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 89 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 90 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 91 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 92 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 93 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 94 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 95 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 96 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 97 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay
 • Tập 98 Hoạn Phi Thiên Hạ ( HE ) dịch - Truyện Ngôn Tình Audio Hay

232 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Bình luận gần đây

https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
haizz lục thiếu du a... !
https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
lưu tủ truyện :)
https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
hay hay
https://audiosite.net
Chuong Trần 1 tháng trước
Cám ơn tác giả và Mc Truyện thật là hay
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Chào bạn...Mình kiểm tra các đường link vẫn nghe bình thường bạn nhé ^^!Bạn vui lòng bớt chút thời gian 3s đăng ký để nghe cùng các hội viện khác nhé, ngay cả khi bạn đang nghe mất mạng vẫn có thể nghe hết tập nhé...!Đa Tạ ^^!
https://audiosite.net
Lâm Huy 2 tháng trước
Sao truyện này không nghe đc vậy
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Đã fix lại audio nhé bạn :)Cảm ơn bạn thông báo ...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Cập nhật tập mới nhất rùi nhé bạn :)
https://audiosite.net
Mr.Tuân 2 tháng trước
Ra tiếp đi ad ơi.
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Nếu có giọng khác thì đổi được bạn nhé...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Đã cập nhập tính năng tua và hẹn giờ nhé bạncảm ơn bạn đã góp ý
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 4 tháng trước
Đã có nhé bạn ...!bạn ấn đổi giọng đọc rùi nghe nhéCảm ơn bạn...!