Bình Tâm

4 1
Truyện Tiên Hiệp
Review: Đấu La Đại Lục Giới thiệu: Đường Gia Tam Thiếu là một tác giả rất nổi tiếng chuyên viết truyện nam sinh, tiên hiệp, khoa huyễn. Thế nhưng có lẽ Đấu La Đại Lục là bộ truyện thành…
[Audio] Đấu La Đại Lục dịch 67 end

[Audio] Đấu La Đại Lục dịch