[Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần
 1. Home
 2. Truyện Huyền Huyễn
 3. [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần
Avatar Of Nguyễn Huy Nguyễn Huy 10 tháng trước

[Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần

Giới thiệu: Vạn Cổ Đệ Nhất Thần (Cổ Thánh Huyễn Thần) rất hấp dẫn và lôi cuốn,hắn khống chế mười đầu Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú, hóa thân muôn đời đệ nhất Hỗn Độn Thần Linh, chu du Chư Thiên vạn giới, san bằng vô tận Thần Vực. Vạn vật sinh linh, Chư Thiên Thần Ma, liền bò mang lăn, buồn bã hô run rẩy!

Lý Thiên Mệnh nằm mơ đều cười tỉnh, thú nuôi nhà hắn đều là Cự Thú Hỗn Độn Thái Cổ.
Gà của hắn là Phượng Hoàng Luyện Ngục Vĩnh Hằng lấy mặt trời làm thức ăn.
Mèo đen của hắn là Lôi Ma Hỗn Độn Thái Sơ dùng sấm sét luyện hóa vạn giới.
Ngay cả con gián nhà hắn cũng là Thú Vĩnh Sinh Vạn Giới sở hữu ngàn vạn phân thân bất tử.

Đọc và nghe truyện Vạn Cổ Đệ Nhất Thần ( Cổ Thánh Huyễn Thần ) của tác giả Phong Thanh Dương truyện theo yêu cầu khán giả.
Truyện đã edit dịch lại mời quý vị các bạn đón nghe truyện

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Huyền Huyễn, Truyện Hay Tác giả: Phong Thanh Dương Giọng đọc: Đạt Phi Media Nguồn: Sưu tầm Số tập: 206 end Cập nhật: 27/03/2024 Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 2 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 3 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 4 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 5 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 6 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 7 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 8 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 9 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 10 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 11 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 12 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 13 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 14 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 15 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 16 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 17 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 18 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 19 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 20 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 21 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 22 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 23 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 24 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 25 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 26 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 27 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 28 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 29 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 30 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 31 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 32 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 33 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 34 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 35 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 36 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 37 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 38 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 39 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 40 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 41 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 42 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 43 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 44 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 45 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 46 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 47 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 48 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 49 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 50 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 51 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 52 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 53 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 54 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 55 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 56 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 57 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 58 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 59 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 60 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 61 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 62 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 63 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 64 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 65 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 66 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 67 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 68 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 69 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 70 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 71 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 72 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 73 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 74 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 75 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 76 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 77 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 78 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 79 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 80 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 81 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 82 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 83 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 84 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 85 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 86 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 87 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 88 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 89 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 90 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 91 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 92 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 93 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 94 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 95 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 96 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 97 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 98 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 99 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 100 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 101 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 102 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 103 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 104 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 105 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 106 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 107 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 108 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 109 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 110 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 111 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 112 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 113 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 114 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 115 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 116 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 117 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 118 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 119 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 120 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 121 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 122 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 123 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 124 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 125 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 126 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 127 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 128 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 129 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 130 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 131 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 132 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 133 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 134 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 135 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 136 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 137 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 138 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 139 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 140 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 141 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 142 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 143 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 144 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 145 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 146 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 147 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 148 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 149 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 150 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 151 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 152 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 153 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 154 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 155 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 156 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 157 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 158 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 159 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 160 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 161 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 162 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 163 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 164 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 165 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 166 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 167 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 168 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 169 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 170 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 171 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 172 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 173 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 174 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 175 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 176 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 177 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 178 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 179 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 180 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 181 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 182 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 183 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 184 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 185 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 186 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 187 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 188 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 189 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 190 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 191 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 192 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 193 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 194 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 195 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 196 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 197 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 198 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 199 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 200 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 201 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 202 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 203 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 204 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 205 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll
 • Tập 206 [Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Audio FUll

DANH SÁCH CHƯƠNG

489 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Phong Thanh Dương
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip→Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo→Yêu cầu truyện / Ưu Tiên♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !