Cổ Thánh Huyễn Thần audio full

4 2
Truyện Huyền Huyễn
Giới thiệu: Vạn Cổ Đệ Nhất Thần (Cổ Thánh Huyễn Thần) rất hấp dẫn và lôi cuốn,hắn khống chế mười đầu Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú, hóa thân muôn đời đệ nhất Hỗn Độn Thần Linh, chu du…
[Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần 206 end

[Dịch] Vạn Cổ Đệ Nhất Thần