[Dịch] Thần Cấp Đại Ma
 1. Home
 2. Truyện Hệ Thống
 3. [Dịch] Thần Cấp Đại Ma
Avatar Of Mc: Hà Thu MC: Hà Thu 2 tuần trước

[Dịch] Thần Cấp Đại Ma

Giới thiệu: Thần Cấp Đại Ma ( Siêu cấp cừu hận hệ thống ) truyện thuộc thể loại vô địch lưu sảng văn, vui vẻ…Lấy điểm cừu hận để đổi đan dược bí tịch công pháp. Bởi vậy quá trình tu tiên của main là 1 quá trình đi lôi kéo khắp nơi cừu hận.

“Vô sỉ Hạ Bình, cướp ta bí tịch, đoạt ta đan dược, cua ta vị hôn thê, ta và ngươi không đội trời chung “

“Hắn là võ đạo sỉ nhục, nhân loại sâu mọt, là cặn bã bại loại “

“Không chuyện ác nào không làm, liền ba tuổi tiểu nhi Kẹo que cũng đoạt, lão nhân băng qua đường đều không đỡ “

“Bốn phía gây chuyện thị phi, các đại gia tộc thiên tài đều bị hắn đánh nhau qua, nhân thần cộng phẫn “

Tính cách: vô sỉ, bá đạo, không hám gái, giả heo ăn thịt khủng long.

Nhân sinh: nhiều gái nhưng quan hệ dừng tại fan hâm mộ.

Hệ Thống Tu Luyện

I/Map : Viêm Hoàng Tinh

1-Võ Đồ : Nhất Trọng – Cửu Trọng

2-Võ Giả : Nhất Trọng – Cửu Trọng

3-Võ Sư : Nhất Trọng – Cửu Trọng

4-Tông Sư : Nhất Trọng – Cửu Trọng

5-Vương Giả

II/Vũ Trụ

1-Tử Phủ Cảnh ( Vương Giả )

2-Như Ý Cảnh

3-Thần Thông Cảnh ( Vô Địch Vương Giả )

4-Luyện Bảo Cảnh

5-Chân Hỏa Cảnh

6-Kim Đan Cảnh

7-Quy Chân Cảnh

8-Pháp Tướng Cảnh

9-Lôi Kiếp Cảnh ( Đại Năng )

10-Thánh Nhân Cảnh : Bất Hủ – Cận Cổ – Trung Cổ – Viễn Cổ – Thái Cổ – Vô Địch

Đọc và nghe truyện Thần Cấp Đại Ma ( Siêu cấp cừu hận hệ thống ) của tác giả Lạp Mỗ truyện hay theo yêu cầu.
Truyện đã edit dịch lại mời quý vị cùng đón nghe truyện qua giọng đọc: Mc: Hà Thu ( CTV – AudioSite.net)
Mong được sự ủng hộ của các bạn !!!

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Hệ Thống, Truyện Huyền Huyễn Tác giả: Lạp Mỗ Số Tập: 2 Tập/9 chương

Nghe truyện audio

 • Tập 1[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 2[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 3[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 4[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 5[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 6[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 7[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 8[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 9[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 10[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 11[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 12[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 13[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 14[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 15[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 16[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 17[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 18[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 19[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 20[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 21[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 22[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 23[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 24[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 25[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 26[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 27[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 28[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 29[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 30[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 31[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 32[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 33[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 34[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 35[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 36[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 37[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 38[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 39[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 40[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 41[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 42[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 43[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 44[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 45[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 46[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 47[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 48[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 49[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 50[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 51[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 52[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 53[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 54[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 55[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 56[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 57[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 58[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 59[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 60[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 61[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 62[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 63[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 64[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 65[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 66[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 67[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 68[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 69[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 70[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 71[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 72[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 73[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 74[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 75[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 76[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 77[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 78[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 79[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 80[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 81[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 82[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 83[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 84[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 85[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 86[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 87[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 88[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 89[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 90[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 91[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 92[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 93[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 94[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 95[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 96[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 97[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 98[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 99[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 100[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 101[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 102[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 103[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 104[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 105[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 106[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 107[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 108[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 109[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 110[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 111[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 112[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 113[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 114[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 115[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 116[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 117[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 118[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 119[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 120[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 121[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 122[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 123[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 124[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 125[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 126[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 127[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 128[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 129[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 130[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 131[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 132[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 133[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 134[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 135[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 136[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 137[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 138[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 139[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 140[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 141[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 142[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 143[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 144[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 145[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 146[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 147[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 148[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 149[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 150[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 151[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 152[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 153[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 154[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 155[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 156[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 157[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 158[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 159[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 160[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 161[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 162[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 163[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 164[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 165[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 166[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 167[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 168[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 169[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 170[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 171[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 172[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 173[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 174[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 175[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 176[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 177[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 178[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 179[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 180[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 181[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 182[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 183[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 184[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 185[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 186[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 187[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 188[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 189[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 190[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 191[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 192[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 193[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 194[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 195[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 196[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 197[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 198[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 199[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 200[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 201[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 202[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 203[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 204[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 205[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 206[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 207[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 208[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 209[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 210[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 211[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 212[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 213[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 214[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 215[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 216[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 217[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 218[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )
 • Tập 219[Dịch] Thần Cấp Đại Ma Audio FUll ( Siêu cấp cừu hận hệ thống )

MỚI CẬP NHẬT

DANH SÁCH Tập

4 lượt xem | 0 bình luận
Đề xuất cho bạn
Võ Thần Chúa Tể

Võ Thần Chúa Tể

2 tuần trước
[Dịch] Thần Hoàng

[Dịch] Thần Hoàng

2 tuần trước

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip →Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo →Yêu cầu truyện / Ưu Tiên ♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !