Thủy Chử

4 2
Truyện Hệ Thống
Lâm Bắc Phàm bị một quyển sách đập xuyên việt, sau đó khởi động được một hệ thống. Hệ thống này tên là Hệ thống Kẻ Có Tiền: Người có tiền, liền biến mạnh! Càng có tiền, lại càng…
[Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường 86 end

[Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường