[Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên
 1. Home
 2. Truyện Tiên Hiệp
 3. [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên
Avatar Of Nguyễn Huy Nguyễn Huy 2 tháng trước

[Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên

Truyện Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên bao hay nhé ai thích kiểu tu tiên vô tình đạo, bởi truyện quá khô khan khá giống Phàm Nhân Tu Tiên, nhưng main tàn khốc hơn nhiều sơ anh Hàn Lập nhà ta, tính cánh vô cấu, lãnh huyết không thánh mẫu, main tìm được một bản công pháp “Thanh Mộc Trường Sinh Công” cần trồng một cái cây để liên kết với nó và không được rời xa cái cây. Sau đó, ở dị giới lấy được giống của một loài ma cây “Yêu Ma Thụ”. Từ đó sự nghiệp trồng cây của main bắt đầu…!|

Cảnh Giới:

 • Luyện Khí – Trúc Cơ – Kim Đan – Nguyên Anh – Hóa Thần –
 • Phản Hư – Hợp Thể – Đại Thừa Tán Tiên –
 • Nguyên Thần Chân Tiên – Đạo Quân – Đạo Tôn – …

Tiên phân 5 phẩm: do công pháp mạnh yếu mà đúc nguyên thần phẩm chất khác nhau – phẩm chất ngưng kết xong không đổi
Thần tiên – tín ngưỡng tu tiên không thể lên cấp Đạo Quân
Quỷ tiên – linh hồn thành tiên không thể lên cấp Đạo Quân
Nhân tiên: Đại Thừa độ qua chín kiếp, nguyên thần phi thăng tiên giới vào Tẩy Tiên trì đúc pháp thể – Nguyên Thần Chân Tiên
Địa tiên: (ngưng tụ động thiên lĩnh vực làm căn cơ, linh căn làm hạch tâm, động thiên phát triển thì tăng tu vị, độ chín kiếp, linh căn dung hợp pháp thể)
(Thiên tiên)

 • + Võ: Võ Đồ – Võ Giả – Võ Sư – Võ Thánh – Võ Thần – Võ Tiên
  + Vu: Vu (mở linh khiếu) – Đại Vu – Vu Vương –
  + Pháp: Quyết – Thuật – Pháp – Đạo – …
  + Cổ: Hoàng – Huyền – Địa – Thiên – …

+ Thần: (đạo đình) (thiên đình)

 • đồng sinh (thụ lục) – cử thế – tiến sĩ (có thần chức – Thần đạo phù chiếu)
 • bất nhập phẩm – Cửu phẩm (Âm hồn chức vị) – …- ngũ phẩm (Dương thần = Kết Đan) – … – tam phẩm (nguyên Anh) – … – nhất phẩm (Hóa Thần) – siêu phẩm:
 • Thiên tử – Thiên bá – Thiên hầu – Thiên công – Thiên quân (Hợp Thể) – Thiên vương – Thiên tôn – Thiên đế

+ Nhân quả Tiên: (bàng môn – ma môn – huyền môn)

 • Từ công pháp khác nhau, tu luyện ra vô số nguyên thần khác nhau, từ đây thêm ngoại vật, hay nguyên thần ký thác thần ma, hay lấy chữ triện cấu kết thiên địa bản nguyên, gợi ra thiên địa cộng minh … tiến giai nguyên thần cấp cao hơn
 • Trúc Cơ – Luyện Khí – Kiếm Hiệp – Kiếm Tiên – Nguyên Thần (Tán tiên – Địa tiên – Thiên tiên – Kim Tiên)

+ Quỷ dị Tiên: Luyện khí sĩ

 • (ai coi Quỷ Bí Chi Chủ hay Siêu Phàm Lê Minh của tác này sẽ hiểu chuyển chức kiểu phương đông)
  Cửu phẩm ( Luyện sĩ ) – bát phẩm ( Du phương đạo sĩ ) – thất phẩm ( Ngũ hành đạo sĩ ) – lục phẩm (?) – ngũ phẩm (thiên sư) – tứ phẩm (Vũ Hóa tiên) – tam phẩm () – nhị phẩm () – nhất phẩm () – …
  Cửu phẩm (võ phu) ( thầy thuốc ) ( Ngự Thủy sứ ) ( thần thâu ) …
  thần linh ( Âm thiên tử ), ( Thiên Mẫu ), ( Võ Tổ ), ( Thủy Tổ ). . .

+ Khoa kỹ Tiên:

 • Lưu Tinh – Vệ Tinh – Hành Tinh – Hồng Cự (tiên nhân) – (Sao Lùn Trắng) – Sao Neutron – Hố Đen – Vũ Trụ – Đa Duy

CTV: Đình Huy edit dịch lại full nhé
Ngày 29/5: Hà Thu sẽ up full nhé hiện tai mình up quyển 1 30 tập trước nhé
Đa tạ – bạn muốn đọc truyện vui Bình luận ở dưới để được ƯU Tiên nhé

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Tiên Hiệp, Truyện Hay, Truyện Tà Tu Tác giả: Văn Sao Công Giọng đọc: Hà Thu Số tập: 153 end Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 2 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 3 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 4 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 5 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 6 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 7 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 8 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 9 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 10 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 11 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 12 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 13 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 14 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 15 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 16 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 17 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 18 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 19 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 20 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 21 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 22 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 23 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 24 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 25 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 26 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 27 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 28 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 29 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 30 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 31 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 32 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 33 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 34 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 35 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 36 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 37 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 38 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 39 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 40 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 41 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 42 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 43 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 44 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 45 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 46 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 47 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 48 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 49 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 50 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 51 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 52 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 53 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 54 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 55 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 56 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 57 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 58 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 59 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 60 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 61 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 62 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 63 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 64 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 65 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 66 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 67 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 68 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 69 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 70 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 71 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 72 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 73 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 74 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 75 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 76 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 77 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 78 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 79 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 80 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 81 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 82 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 83 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 84 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 85 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 86 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 87 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 88 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 89 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 90 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 91 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 92 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 93 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 94 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 95 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 96 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 97 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 98 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 99 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 100 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 101 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 102 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 103 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 104 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 105 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 106 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 107 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 108 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 109 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 110 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 111 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 112 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 113 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 114 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 115 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 116 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 117 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 118 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 119 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 120 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 121 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 122 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 123 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 124 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 125 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 126 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 127 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 128 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 129 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 130 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 131 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 132 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 133 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 134 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 135 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 136 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 137 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 138 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 139 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 140 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 141 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 142 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 143 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 144 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 145 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 146 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 147 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 148 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 149 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 150 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 151 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 152 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện
 • Tập 153 [Dịch] Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

209 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Văn Sao Công
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Bình luận gần đây

https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
haizz lục thiếu du a... !
https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
lưu tủ truyện :)
https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
hay hay
https://audiosite.net
Chuong Trần 1 tháng trước
Cám ơn tác giả và Mc Truyện thật là hay
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Chào bạn...Mình kiểm tra các đường link vẫn nghe bình thường bạn nhé ^^!Bạn vui lòng bớt chút thời gian 3s đăng ký để nghe cùng các hội viện khác nhé, ngay cả khi bạn đang nghe mất mạng vẫn có thể nghe hết tập nhé...!Đa Tạ ^^!
https://audiosite.net
Lâm Huy 2 tháng trước
Sao truyện này không nghe đc vậy
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Đã fix lại audio nhé bạn :)Cảm ơn bạn thông báo ...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Cập nhật tập mới nhất rùi nhé bạn :)
https://audiosite.net
Mr.Tuân 2 tháng trước
Ra tiếp đi ad ơi.
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Nếu có giọng khác thì đổi được bạn nhé...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Đã cập nhập tính năng tua và hẹn giờ nhé bạncảm ơn bạn đã góp ý
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 4 tháng trước
Đã có nhé bạn ...!bạn ấn đổi giọng đọc rùi nghe nhéCảm ơn bạn...!